Ffon: 01554 748179

Peirianneg Drydanol/Electronig L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Cynlluniwyd y rhaglen maes dysgu hon i roi i unigolion y sgiliau ymarferol, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu swyddi presennol a symud ymlaen i swyddi yn y dyfodol mewn amryw o alwedigaethau cysylltiedig gan gynnwys: Dylunio, peirianneg cynnal, rheolaeth ac offeryniaeth, gwerthiant technegol, addysgu, rheoli proses a rheoli PLC.

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar gwblhau'n llwyddiannus Diploma Atodol L3 BTEC 60 credyd blwyddyn o hyd mewn Peirianneg, i gyflawni Diploma Estynedig L3 BTEC 180 credyd mewn Peirianneg Drydanol/Electronig.

 

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'n darparu cyfle i arbenigo mewn disgyblaeth ar gyfer gyrfa benodol, neu ddewis rhaglen integredig.
  • Mae'n sefydlu perthnasedd peirianneg i broblemau yn y byd go iawn.
  • Mae'n darparu craidd astudio cyffredin gydag unedau arbenigol perthnasol yn arwain at waith neu ddilyniant proffesiynol neu academaidd i addysg uwch.
  • Mae'n datblygu'r ystod o sgiliau, gwybodaeth, rhinweddau personol ac agweddau sy'n hanfodol ar gyfer datblygiad a dilyniant gyrfaol ym maes eang y diwydiant peirianneg a sectorau cysylltiedig.
  • Mae'n canolbwyntio ar gymhwyso gwybodaeth yn ymarferol a datblygu sgiliau cysylltiedig â gwaith sy'n ofynnol er mwyn gweithio yn y diwydiant peirianneg drydanol ac electronig.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus symud ymlaen i wneud cyrsiau HND neu radd mewn pynciau perthnasol. Mae swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol i beirianneg drydanol ac electronig yn cynnwys ymchwil cynllunio a datblygu, rheolaeth ac offeryniaeth, gwerthiannau technegol, addysgu, peirianneg cynnal, rheoli proses a rheoli Plc.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar gynnwys rhagarweiniol yr unedau a gyflwynwyd ar lefel y Diploma Atodol L3, i ymestyn gwybodaeth bresennol a chyflwyno cysyniadau a meysydd pwnc newydd, gan gynnwys: Prosiect Peirianneg, Egwyddorion Trydanol Pellach, Mathemateg Bellach, Mesur a Phrofi Electronig, Egwyddorion a Chymwysiadau Microreolyddion, Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol, Llunio a Chymhwyso Systemau Digidol, Cymwysiadau Trydanol, Systemau Tair Gwedd a Moduron a Gyriannau Tair Gwedd.

 

Dull Asesu

Caiff pob uned ei hasesu'n fewnol trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion Mynediad

Fel rheol bydd angen i fyfyrwyr 16-19 oed fod ag o leiaf 4 TGAU gradd A* - C, yn cynnwys Mathemateg haen uwch a Chymraeg mamiaith/Saesneg gyda Diploma Atodol L3 (neu mae'n bosibl y derbynnir cymhwyster perthnasol cyfwerth mewn peirianneg).  Mae mynediad i fyfyrwyr hyn heb y cymwysterau ffurfiol a restrwyd fel y mynno'r gyfadran.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY