Ffon: 01554 748179

Peirianneg Gyffredinol Rhan 3


Corff Dyfarnu:

EAL

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen maes dysgu lefel 2 hon yn cynnwys NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianneg 64 credyd ac unedau sgiliau. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i fodloni ymgeiswyr sydd am symud ymlaen o Beirianneg Gyffredinol lefel 2 ond nad ydynt yn barod ar gyfer rhaglen lefel 3 ac sydd eisiau ennill cymwyseddau peirianneg lefel 2 mewn amgylchedd cysgodol sydd dan reolaeth.

Mae cyfle i ailsefyll TGAU Saesneg a Mathemateg ar gael gyda'r cwrs hwn, sydd yn ofynion hanfodol er mwyn symud ymlaen i gyrsiau peirianneg lefel 3.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddarparu tystiolaeth eu bod yn gallu cyflawni tasg neu sgil benodol
  • Mae'n gosod sylfaen da gyda'r hyblygrwydd i fodloni arferion peirianneg presennol a rhai'r dyfodol
  • Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i gefnogi ymgeiswyr sy'n dymuno ennill cymwyseddau peirianneg mewn amgylchedd cysgodol sydd dan reolaeth
  • Mae'r llwybr dilyniant yn arwain at brentisiaeth sylfaen a / neu BTEC lefel 3
  • Caiff ymgeiswyr hefyd eu hannog i ailsefyll TGAU Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth lle bo'n berthnasol

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r rhaglen hon yn darparu tystiolaeth eich bod yn gallu gwneud tasg neu sgil benodol i safon lefel 2 a gall eich helpu i symud ymlaen i fyd gwaith neu i NVQ/BTEC lefel uwch neu gymhwyster tebyg. Bydd yn datblygu dysgwyr sydd â sgiliau peirianneg eang a bydd yn eu helpu i benderfynu ar arbenigedd peirianneg penodol (h.y. mecanyddol neu drydanol).

Cynnwys y Rhaglen

Yn cynnwys:

NVQ 64 credyd Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL

Sgiliau Hanfodol Cymru

Dull Asesu

Asesu gwaith cwrs ymarferol yn barhaus a datblygu portffolio.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer y dyfarniad hwn yw o leiaf tystysgrif BTEC lefel 2 ynghyd â phedwar TGAU graddau D i E, gydag o leiaf graddau D mewn Mathemateg a Saesneg neu gyfwerth, ac yn amodol ar gyfweliad gan gynnwys prawf diagnostig.

Rhaid i ymgeiswyr arddangos y sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol ar gyfer y cwrs hwn, gyda dymuniad brwd i ennill cymhwyster peirianneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY