Ffon: 01554 748179

Ffabrigo a Weldio L3


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

1 - 2 flynedd, yn dibynnu ar y modd astudio

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen yn datblygu sgiliau weldio a ffabrigo ymarferol yn ogystal â gwybodaeth theori yn ymdrin â: weldio arc metel â llaw, weldio arc twngsten ag amddiffyniad nwy, weldio arc metel ag amddiffyniad nwy, weldio ocsi-asetylen, Ffabrigo dur, Torri ocsi-asetylen a Lluniadu Peirianegol.

Mae'r rhaglen ddysgu Ffabrigo a Weldio lefel 3 hon yn dilyn Diploma lefel 3 City and Guilds 60 credyd a'r unedau Sgiliau Hanfodol Cymru lle bo hynny'n berthnasol.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'n bodloni gofynion Tystysgrif Dechnegol y cynllun Prentisiaeth Fodern
  • Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant
  • Mae'n darparu cymhwysedd o allu technegol ac ymarferol

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r rhaglen hon yn cyfrannu at y fframwaith Prentisiaeth Fodern, a gydnabyddir gan gyflogwyr.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar yr unedau rhagarweiniol a gyflwynwyd ar lefel y cwrs Ffabrigo a Weldio L2, i ymestyn gwybodaeth bresennol a chyflwyno cysyniadau a meysydd pwnce newydd gan gynnwys: Egwyddorion ffabrigo a weldio; Egwyddorion peirianegol, ac arferion a datblygu templed a phatrwm.

Dull Asesu

Asesir ar sail cwblhau ymarferion cymhwysedd ymarferol, aseiniadau seiliedig ar theori ac arholiadau gosod allanol.

Gofynion Mynediad

Fel rheol byddai'r cwrs hwn yn dilyn ymlaen o gwblhau NVQ lefel 2 a'r cwrs City and Guilds 2850 lefel 2 yn llwyddiannus.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY