Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ffabrigo a Weldio Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau weldio a ffabrigo penodol ac mae'n cydnabod yr hyn y mae person yn medru ei wneud yn y gwaith ar y lefel hon. Mae'n cwmpasu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i gwblhau'r swydd, y gallu i drefnu gwaith a sylwi ar broblemau a'u hatal.

Mae'r rhaglen maes dysgu lefel 2 hon mewn ffabrigo a weldio yn dilyn Diploma City and Guilds lefel 2, unedau lefel 2 yn yr NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL a'r unedau Sgiliau Hanfodol Cymru lle bo hynny'n berthnasol.


Nodweddion y Rhaglen  • Mae hwn yn gwrs galwedigaethol gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ar gyfer ceisiadau am brentisiaethau
  • Asesiad yn seiliedig ar bortffolio tystiolaeth a adeiledir drwy waith ymarferol gydag asesiadau ysgrifenedig/ar-lein
  • Mae'r cwrs yn cynnig dilyniant o lefel un neu gymhwyster cyfwerth
  • Ar gwblhau'n llwyddiannus, mae'n darparu mynediad i City and Guilds lefel tri  
  • Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant
  • Cynyddu'r siawns o gael gwaith
  • Ateb gofynion cyfrannol y fframwaith prentisiaeth 

Dilyniant a ChyflogaethByddai cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i fyfyrwyr wneud cais am brentisiaeth peirianneg a/neu symud ymlaen i raglen Ffabrigo a Weldio lefel tri City and Guilds.


Cynnwys y RhaglenMae'r unedau enghreifftiol a gwmpesir yn cynnwys: Gweithio ym maes Peirianneg; Egwyddorion Technoleg Peirianneg; Egwyddorion Technoleg Ffabrigo a Weldio; Weldio drwy MIG; Proses Ffabrigo; Plât Trwchus, Bar ac Adrannau.


Asesu'r RhaglenAsesiad parhaus o waith cwrs ymarferol a datblygu portffolio, a ategir gan brofion aml-ddewis ar-lein, papurau cwestiwn atebion byrion ac aseiniadau.


Gofynion y RhaglenO leiaf 3 TGAU A* - C, yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg Mamiaith/Saesneg gradd C neu uwch.

Gall ymgeiswyr fod yn meddu ar dystysgrif weldio lefel un a bod â diddordeb brwd mewn weldio neu ffabrigo.  Mae cael eich derbyn ar y cwrs yn amodol ar gyfweliad byr.


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.