Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Gyffredinol Rhan 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen maes dysgu lefel 2 hon yn cynnwys NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianneg 64 credyd ac unedau sgiliau. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i fodloni ymgeiswyr sydd am symud ymlaen o Beirianneg Gyffredinol lefel 2 ond nad ydynt yn barod ar gyfer rhaglen lefel 3 ac sydd eisiau ennill cymwyseddau peirianneg lefel 2 mewn amgylchedd cysgodol sydd dan reolaeth.

Mae cyfle i ailsefyll TGAU Saesneg a Mathemateg ar gael gyda'r cwrs hwn, sydd yn ofynion hanfodol er mwyn symud ymlaen i gyrsiau peirianneg lefel 3.


Nodweddion y Rhaglen  • Mae'r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddarparu tystiolaeth eu bod yn gallu cyflawni tasg neu sgil benodol
  • Mae'n gosod sylfaen da gyda'r hyblygrwydd i fodloni arferion peirianneg presennol a rhai'r dyfodol
  • Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i gefnogi ymgeiswyr sy'n dymuno ennill cymwyseddau peirianneg mewn amgylchedd cysgodol sydd dan reolaeth
  • Mae'r llwybr dilyniant yn arwain at brentisiaeth sylfaen a / neu BTEC lefel 3
  • Caiff ymgeiswyr hefyd eu hannog i ailsefyll TGAU Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth lle bo'n berthnasol

Dilyniant a ChyflogaethMae'r rhaglen hon yn darparu tystiolaeth eich bod yn gallu gwneud tasg neu sgil benodol i safon lefel 2 a gall eich helpu i symud ymlaen i fyd gwaith neu i NVQ/BTEC lefel uwch neu gymhwyster tebyg. Bydd yn datblygu dysgwyr sydd â sgiliau peirianneg eang a bydd yn eu helpu i benderfynu ar arbenigedd peirianneg penodol (h.y. mecanyddol neu drydanol).


Cynnwys y RhaglenYn cynnwys:

NVQ 64 credyd Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL

Sgiliau Hanfodol Cymru


Asesu'r RhaglenAsesu gwaith cwrs ymarferol yn barhaus a datblygu portffolio.


Gofynion y RhaglenY gofynion mynediad ar gyfer y dyfarniad hwn yw o leiaf tystysgrif BTEC lefel 2 ynghyd â phedwar TGAU graddau D i E, gydag o leiaf graddau D mewn Mathemateg a Saesneg neu gyfwerth, ac yn amodol ar gyfweliad gan gynnwys prawf diagnostig.

Rhaid i ymgeiswyr arddangos y sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol ar gyfer y cwrs hwn, gyda dymuniad brwd i ennill cymhwyster peirianneg.


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.