Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Gyffredinol Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i fodloni ymgeiswyr sydd am gael sylfaen mewn sgiliau peirianneg ac sydd am ennill cymwyseddau peirianneg mewn amgylchedd cysgodol dan reolaeth.

Mae'r rhaglen maes dysgu lefel 1 hon yn cynnwys tystysgrif PEO lefel 1, ailsefyll TGAU Mathemateg/Saesneg (yn ôl yr angen) a Bagloriaeth Cymru ar lefel 1.


Nodweddion y Rhaglen  • Mae'r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddarparu tystiolaeth eu bod yn gallu gwneud gwaith neu sgil benodol
  • Mae'n gosod sylfaen dda a hyblyg ar gyfer bodloni arferion peirianneg presennol a rhai'r dyfodol
  • Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i gefnogi ymgeiswyr sydd am ennill cymwyseddau peirianneg mewn amgylchedd cysgodol dan reolaeth
  • Y llwybr dilyniant yw i brentisiaeth sylfaen a / neu BTEC lefel 2
  • Caiff ymgeiswyr eu hannog hefyd i ailsefyll TGAU Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth ble bo'n berthnasol

Dilyniant a ChyflogaethMae'r rhaglen yn darparu tystiolaeth eich bod yn gallu gwneud gwaith neu sgil benodol i safon lefel 1 a gall eich helpu i symud ymlaen i swydd neu i NVQ/BTEC lefel uwch neu gymhwyster tebyg.

Bydd yn datblygu dysgwyr sydd â sgiliau peirianneg eang ac yn eu helpu i benderfynu ar arbenigedd benodol ym maes peirianneg (h.y. mecanyddol, trydanol neu weldio). Byddai dilyniant fel arfer i'r rhaglen maes dysgu Peirianneg Gyffredinol 2.


Cynnwys y RhaglenMae'r rhaglen hon yn cynnwys Tystysgrif PEO lefel 1, ailsefyll TGAU Mathemateg/Saesneg (fel sy'n berthnasol) a Bagloriaeth Cymru L1.


Asesu'r RhaglenAsesu gwaith cwrs ymarferol yn barhaus a datblygu portffolio.


Gofynion y RhaglenY gofynion mynediad ar gyfer y dyfarniad hwn yw o leiaf dau TGAU gradd E (yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg Mamiaith/Saesneg), ynghyd ag un radd C neu gyfwerth, ac yn amodol ar gyfweliad yn cynnwys profion diagnostig.

Rhaid i ymgeiswyr arddangos y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y cwrs hwn, gyda dymuniad brwd i gyflawni cymhwyster peirianneg.


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.