Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ffabrigo a Weldio Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen yn datblygu sgiliau weldio a ffabrigo ymarferol yn ogystal â gwybodaeth theori yn ymdrin â: weldio arc metel â llaw, weldio arc twngsten ag amddiffyniad nwy, weldio arc metel ag amddiffyniad nwy, weldio ocsi-asetylen, Ffabrigo dur, Torri ocsi-asetylen a Lluniadu Peirianegol.

Mae'r rhaglen ddysgu Ffabrigo a Weldio lefel 3 hon yn dilyn Diploma lefel 3 City and Guilds 60 credyd a'r unedau Sgiliau Hanfodol Cymru lle bo hynny'n berthnasol.


Nodweddion y Rhaglen  • Mae'n bodloni gofynion Tystysgrif Dechnegol y cynllun Prentisiaeth Fodern
  • Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant
  • Mae'n darparu cymhwysedd o allu technegol ac ymarferol

Dilyniant a ChyflogaethMae'r rhaglen hon yn cyfrannu at y fframwaith Prentisiaeth Fodern, a gydnabyddir gan gyflogwyr.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs hwn yn adeiladu ar yr unedau rhagarweiniol a gyflwynwyd ar lefel y cwrs Ffabrigo a Weldio L2, i ymestyn gwybodaeth bresennol a chyflwyno cysyniadau a meysydd pwnce newydd gan gynnwys: Egwyddorion ffabrigo a weldio; Egwyddorion peirianegol, ac arferion a datblygu templed a phatrwm.


Asesu'r RhaglenAsesir ar sail cwblhau ymarferion cymhwysedd ymarferol, aseiniadau seiliedig ar theori ac arholiadau gosod allanol.


Gofynion y RhaglenFel rheol byddai'r cwrs hwn yn dilyn ymlaen o gwblhau NVQ lefel 2 a'r cwrs City and Guilds 2850 lefel 2 yn llwyddiannus.


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell).

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.