Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Fecanyddol - Rhaglen Uwch Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs peirianneg fecanyddol hwn yn gwrs llawn amser blwyddyn o hyd yn y coleg sy'n cynnwys lleoliad gwaith o fewn y diwydiant.

Mae'r Diploma Atodol BTEC lefel 3 60 credyd mewn peirianneg yn ffurfio blwyddyn gyntaf y Diploma Estynedig llawn 180 credyd (ar gyfer dilyniant llawn amser) neu'r Diploma 90 credyd (ar gyfer dilyniant rhan-amser, fel prentis). Caiff sgiliau ymarferol eu datblygu gan ddefnyddio diploma NVQ lefel 2 64 credyd Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL. Mae'r rhaglen ddysgu uwch hon yn cynnwys unedau sgiliau hanfodol lle bo hynny'n berthnasol.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn barod ar gyfer gwaith ac wedi paratoi ar gyfer Prentisiaeth Fodern
  • Lleoliad gwaith gyda chyflogwr
  • Ymweliadau i godi ymwybyddiaeth o'r diwydiant

Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu sgiliau i chi allu symud ymlaen i brentisiaeth statws cyflogedig, neu'r Diploma Estynedig L3 llawn amser.


Cynnwys y Rhaglen  • Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol
  • NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianegol
  • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol lle bo hynny'n berthnasol

Asesu'r RhaglenCaiff pob uned ei hasesu'n fewnol trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.


Gofynion y Rhaglen  • 4 TGAU gradd A* - C sy'n cynnwys Mathemateg a Chymraeg Mamiaith/Saesneg
  • Cyfweliad llwyddiannus yn dangos cymhelliant ac ymrwymiad i'r rhaglen
  • Prawf tueddfryd / asesiad cychwynnol

Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell).

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.