Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Drydanol/Electronig - Rhaglen Uwch Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen peirianneg drydanol ac electronig hon yn gwrs llawn amser blwyddyn o hyd yn y coleg sy'n ymgorffori lleoliad gwaith o fewn y diwydiant.

Mae'r Diploma Atodol BTEC lefel 3 60 credyd mewn peirianneg yn ffurfio blwyddyn gyntaf y Diploma Estynedig 180 credyd llawn (ar gyfer dilyniant llawn amser) neu'r Diploma 120 credyd (ar gyfer dilyniant rhan-amser, i brentisiaid). Caiff sgiliau ymarferol eu datblygu trwy ddefnyddio Diploma NVQ llawn EAL lefel 2 64 credyd mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg. Mae'r rhaglen ddysgu uwch hon yn cynnwys yr unedau sgiliau hanfodol, lle bo hynny'n berthnasol.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn barod ar gyfer gwaith ac i symud ymlaen i Brentisiaeth Fodern, neu astudio pellach ar L3 ar Ddiploma Estynedig llawn amser
  • Lleoliad gwaith gyda chyflogwr
  • Ymweliadau i godi ymwybyddiaeth o'r diwydiant

Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu sgiliau i chi allu symud ymlaen i brentisiaeth statws cyflogedig, neu Ddiploma Estynedig L3 llawn amser.


Cynnwys y Rhaglen  • Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig
  • NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg
  • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol lle bo hynny'n berthnasol

Asesu'r RhaglenCaiff pob uned ei hasesu'n fewnol trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.


Gofynion y Rhaglen  • 4 TGAU gradd A* - C yn cynnwys Mathemateg haen uwch (neu radd B ar lefel Canolradd) a Chymraeg mamiaith/Saesneg. 
  • Cyfweliad llwyddiannus yn dangos cymhelliant ac ymrwymiad i'r rhaglen
  • Prawf tueddfryd / asesiad cychwynnol

Costau YchwanegolMae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell).

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.