Ffon: 01554 748179

Technoleg Adeiladu Lefel 3


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

1 neu 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Adeiladu yw un o'r diwydiannau mwyaf yn y DU. Mae'r diwydiant yn tyfu'n barhaol i fodloni galwadau anghenion yr amgylchedd adeiledig presennol ac yn y dyfodol.

Mae llawer o'r meysydd twf hyn o fewn y diwydiant yn darparu cyfleoedd cyflogaeth a gyrfa cyffrous i dechnegwyr adeiladu mewn ystod eang o rolau.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i unrhyw un sy'n dymuno dysgu am sut mae adeiladau, isadeiledd ac amgylcheddau tirwedd yn cael eu creu a'u cynnal.

Bydd astudio'r cymhwyster hwn yn agor drws byd y sector amgylchedd adeiledig sy'n cwmpasu pob agwedd ar greu ein trefi a'n dinasoedd i sicrhau dyfodol cynaliadwy.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r cymhwyster blwyddyn llawn amser hwn yn golygu astudio sgiliau a chymwyseddau ymarferol a gwybodaeth sydd eu hangen o fewn rôl dechnegol yn sector yr amgylchedd adeiledig.

Nod cynnwys y rhaglen yw darparu dealltwriaeth hanfodol o dechnoleg adeiladu a chynllunio, syrfeo tir, syrfeo adeiladau, mesur meintiau a phynciau rheoli prosiect.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cymhwyster hwn yn cario pwyntiau UCAS, a bydd cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i brifysgol, prentisiaeth uwch neu fynediad uniongyrchol i waith o fewn y diwydiant.

Mae llawer o’r rheiny sy’n astudio’r cymhwyster hwn yn mynd ymlaen i swyddi hyfforddeion yn y rolau canlynol - Technegwyr cynllunio adeiladu gan gynnwys technolegwyr pensaernïol, syrfeo tir ac adeiladau, mesur meintiau a rolau rheoli prosiectau.

Cynnwys y Rhaglen

Astudir ystod eang o bynciau Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig gan gynnwys pynciau gorfodol i gynnwys yr unedau canlynol -

  • Technoleg Adeiladu Domestig
  • Technoleg Adeiladu Diwydiannol a Masnachol
  • Iechyd a Diogelwch yn yr Amgylchedd Adeiledig
  • Goruchwyliaeth Safle Adeiladu
  • Gwyddor a Deunyddiau Adeiladu
  • Mesur, Tendro ac Amcangyfrif
  • Syrfeo Safleoedd
  • Cynaladwyedd a Thechnolegau Newydd
  • Mathemateg ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig

Dull Asesu

Caiff y cymhwyster ei asesu trwy un prosiect aseiniad synoptig ac un arholiad ysgrifenedig.

Gofynion Mynediad

      

5 TGAU gydag o leiaf gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY