Ffon: 01554 748179

Sgiliau ar gyfer Gwaith LE3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Nod y cwrs yw datblygu sgiliau personol, cymdeithasol a galwedigaethol a helpu myfyrwyr i wella sgiliau sylfaenol gan gynnwys rhifedd, llythrennedd a TG. Mae'r myfyrwyr yn samplu amrywiaeth o sgiliau'n ymwneud â gwaith. Er mwyn sicrhau bod anghenion pob myfyriwr yn cael eu diwallu, caiff y dysgu ei gynllunio i ateb gofynion unigol. Gall y myfyrwyr gymryd rhan mewn ymweliadau addysgol, teithiau tramor a gweithgareddau hamdden gyda'r nod o ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a'u hyder. Gall y cwrs gael ei gyflwyno rhwng campysau'r Graig, Rhydaman a Phibwrlwyd.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae cynorthwywyr ystafell ddosbarth yn cefnogi'r myfyrwyr yn ystod yr holl sesiynau a gweithgareddau a addysgir
  • Mae'r myfyrwyr yn samplu amrywiaeth o lwybrau'n ymwneud â gwaith
  • Nod y cwrs yw datblygu sgiliau personol, cymdeithasol a galwedigaethol ac mae'n helpu myfyrwyr i wella'u sgiliau hanfodol gan gynnwys rhifedd, llythrennedd a TG.

Dilyniant a Chyflogaeth

Addysg bellach, hyfforddiant a chyflogaeth agored neu gyflogaeth wedi'i chynnal.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r modiwlau'n cynnwys: Astudiaethau ar Dir (Gofal Anifeiliaid Bach, Tir a'r Amgylchedd, Garddwriaeth); Celf a Dylunio; Gwallt a Harddwch; Gweinyddu Busnes; Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Teithio a Thwristiaeth; Lletygarwch ac Arlwyo; Sgiliau Ymarferol (Bricwaith, Peintio ac Addurno, Gwaith Saer); Chwaraeon a Hamdden.

Dull Asesu

Ni fydd yna arholiadau. Bydd y myfyrwyr yn cael eu hasesu a bydd portffolio o dystiolaeth yn cael ei gyflwyno i'r safonwr Edexcel.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol. Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY