Ffon: 01554 748179

Cynnydd Personol LE1


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Nod y cwrs yw cyflwyno myfyrwyr i amgylchedd coleg wrth ddatblygu eu sgiliau bywyd. Anogir myfyrwyr i wella eu sgiliau sylfaenol gan gynnwys rhifedd, llythrennedd a TG. Gall myfyrwyr gymryd rhan mewn ymweliadau addysgol, teithiau tramor a gweithgareddau hamdden gyda'r nod o ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a'u hyder. I sicrhau bod anghenion pob myfyriwr yn cael eu diwallu, caiff y dysgu ei gynllunio i ateb gofynion unigol. Mae cynorthwywyr ystafell ddosbarth yn helpu'r myfyrwyr yn ystod yr holl sesiynau a gweithgareddau a addysgir. Caiff y cwrs ei gyflwyno rhwng Campysau'r Graig a Rhydaman.

Rhaglen Nodweddion

  • Ceir cymorth ystafell ddosbarth ar gyfer myfyrwyr ag ystod o anableddau ac anawsterau dysgu
  • Rhaglenni dysgu wedi'u cynllunio'n unigol
  • Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau bywyd

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall rhai myfyrwyr symud ymlaen i'r Dystysgrif Lefel Mynediad 2 mewn Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth a Gwaith.

Cynnwys y Rhaglen

Ystod o fodiwlau gan gynnwys sgiliau bywyd a sgiliau hanfodol.

Dull Asesu

Ni fydd yna arholiadau. Mae'r myfyrwyr yn cadw cofnod o'u gwaith mewn portffolio a fydd yn cael ei asesu.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol. Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY