Ffon: 01554 748179

Camau at Fynediad


Corff Dyfarnu:

AGORED

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Nod y cwrs yw ymestyn ymwybyddiaeth y myfyrwyr o amgylchedd y coleg wrth atgyfnerthu sgiliau bywyd. Caiff myfyrwyr eu hannog i wella eu sgiliau hanfodol gan gynnwys rhifedd, llythrennedd a thechnoleg gwybodaeth. Mae'r cwrs hefyd yn paratoi'r myfyriwr ar gyfer annibyniaeth.

Rhaglen Nodweddion

  • Arbennig o addas i fyfyrwyr ag anawsterau ac anableddau dysgu mwy cymhleth.
  • Caiff myfyrwyr eu dysgu mewn grwpiau bach gyda chymorth yn yr ystafell ddosbarth.
  • Gall y cwrs fod yn gam ar y ffordd i gyrsiau pellach yn y coleg.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i Dystysgrif Edexcel Lefel Mynediad mewn Cynnydd Personol.

Cynnwys y Rhaglen

Sgiliau Bywyd Sgiliau Creadigol Sgiliau Personol a Ffordd o Fyw

Dull Asesu

Mae'r asesiad yn un parhaus. Caiff camau bach o gynnydd eu nodi. Bydd nodau personol yn cael eu gosod.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad. Mae'n ddigon posibl y bydd gan fyfyrwyr sy'n cofrestru ar y rhaglen hon anawsterau dysgu sylweddol.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY