Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyflwyniad i Goleg LPE

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn yn addas i fyfyrwyr ag ystod o anghenion ychwanegol ac mae'n eu paratoi ar gyfer symud ymlaen i gyrsiau eraill. Mae'r cwrs yn briodol i ddisgyblion sydd wedi mynychu ysgolion arbennig neu ysgolion prif ffrwd â lefel uchel o gymorth. Gall y myfyrwyr gael cyfle i gymryd rhan mewn ymweliadau addysgol, teithiau tramor a gweithgareddau hamdden gyda'r nod o ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a'u hyder. Caiff y cwrs ei gyflwyno rhwng campysau Rhydaman a'r Graig.


Nodweddion y Rhaglen  • Arbennig o addas i fyfyrwyr ag anawsterau ac anableddau dysgu mwy cymhleth
  • Addysgir myfyrwyr mewn grwpiau bach gyda chymorth yn yr ystafell ddosbarth
  • Caiff y cwrs ei gyflwyno rhwng campysau Rhydaman a'r Graig

Dilyniant a ChyflogaethGall rhai myfyrwyr symud ymlaen i Dystysgrif Lefel Mynediad Edexcel mewn Cynnydd Personol.


Cynnwys y RhaglenGwella Sgiliau Hanfodol, Gwella Sgiliau ar gyfer Byw'n Annibynnol, Sgiliau Creadigol, Cerdd a Symud, Chwaraeon a Hamdden, Defnyddio Technoleg Gwybodaeth


Asesu'r RhaglenAsesu parhaus. Caiff camau cynnydd bach eu cydnabod.


Gofynion y RhaglenNid oes gofynion mynediad. Bydd gan fyfyrwyr sy'n cofrestru ar y rhaglen hon anawsterau dysgu sylweddol fwy na thebyg.