Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyflwyniad i Goleg LPE

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i'r coleg a gyflwynir mewn amgylchedd dysgu sy'n annog.

Mae'n rhedeg unedau heb eu hachredu a chaiff targedau eu gosod i ddiwallu anghenion penodol i wneud y gorau o ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol a’ch galluogi i ennill sgiliau byw’n annibynnol mewn amgylchedd cefnogol.

Mae'r rhaglenni dysgu mynediad yn seiliedig ar bedair colofn dysgu sef iechyd a lles, cynhwysiant cymunedol, dysgu annibynnol a chyflogadwyedd.


Nodweddion y RhaglenMae’r cwrs yn canolbwyntio ar wella eich sgiliau byw'n annibynnol a bydd gennych dargedau wedi’u personoli er mwyn diwallu eich anghenion eich hun i ddatblygu'r sgiliau er mwyn datblygu’r sgiliau sydd angen arnoch mewn bywyd.


Dilyniant a ChyflogaethMae myfyrwyr fel arfer yn symud ymlaen i'r cwrs cyflwyniad i gyflogaeth ond bydd cyngor dilyniant ar gael trwy gydol y cwrs ac ar ôl ei gwblhau.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs yn cynnwys:

 • Gwella sgiliau hanfodol
 • Gwella sgiliau cyfathrebu 
 • Gwella sgiliau byw’n annibynnol
 • Sgiliau creadigol
 • Gweithgareddau chwaraeon a hamdden
 • Defnyddio technoleg gwybodaeth 
 • Cael mynediad i’r gymuned 

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglen diwtorial 
 • Adolygiadau cynnydd
 • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Byddwch Actif

Asesu'r RhaglenGweithgareddau ymarferol, ffotograffau ac arsylwadau.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond fe’ch gwahoddir i ddod i gyfweliad anffurfiol lle byddwn yn asesu eich anghenion dysgu a'ch diddordeb galwedigaethol ac yn eich matsio i'r cwrs mwyaf priodol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.