Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth a Gwaith Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau byw'n annibynnol a sgiliau gwaith mewn llawer o bynciau galwedigaethol.


Nodweddion y Rhaglen  • Ystod o gyfleoedd rhagflas galwedigaethol
  • Opsiwn o ennilll cymwysterau ychwanegol
  • Cymorth yn yr ystafell ddosbarth a chyfarwyddyd gyrfaol arbenigol

Dilyniant a ChyflogaethGall myfyrwyr symud ymlaen i Edexcel Sgiliau ar gyfer Gwaith E3.


Cynnwys y RhaglenMae rhai o'r modiwlau a astudir yn cynnwys: Iechyd a Diogelwch, Paratoi ar gyfer Gwaith a Thechnoleg Gwybodaeth. Mae'r modiwlau galwedigaethol yn cynnwys Celf a Dylunio, Chwaraeon a Hamdden, Trin Gwallt a Therapi Harddwch, Adeiladu, Gofal Anifeiliaid a Garddwriaeth, Gofal, Gweinyddu Busnes, Lletygarwch a Theithio a Thwristiaeth.


Asesu'r RhaglenPortffolio ac asesiadau ar sail aseiniadau.


Gofynion y RhaglenNid oes angen cymwysterau ffurfiol.