Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r RhaglenNod y cwrs yw datblygu eich sgiliau personol a chymdeithasol a’ch helpu i wella sgiliau hanfodol.  Cewch flas ar amrywiaeth o sgiliau cysylltiedig â gwaith ar y cwrs hwn ac i sicrhau bod anghenion pob myfyriwr yn cael eu diwallu, mae dysgu wedi'i gynllunio i fodloni gofynion unigol. Mae'r modiwlau'n cynnwys sgiliau bywyd, ymwybyddiaeth gymunedol, menter a sgiliau cymdeithasol.


Nodweddion y RhaglenRhaglen goleg lawn amser yw hon sy'n cynnwys:

  • Sesiwn diwtorial a sgiliau hanfodol mewn rhifedd a llythrennedd
  • Coginio ar gyfer annibyniaeth
  • Sgiliau arian
  • Ysgol goedwig 
  • Ymweliadau addysgol 
  • Uned ddiwylliannol

Dilyniant a ChyflogaethByddwch yn symud ymlaen i Sgiliau mewn Annibyniaeth ar lefel Mynediad dau, gan ddilyn dau lwybr galwedigaethol. Fel arall, gallwch symud ymlaen i gynlluniau cyflogaeth â chymorth.


Cynnwys y RhaglenMae sesiynau ymarferol yn cynnwys coginio, gweithio yn yr awyr agored a ffordd o fyw iach. Byddwch yn gweithio ar sgiliau personol i fagu hyder a byddwch yn gallu gweithio gyda'ch gilydd mewn tîm neu'n unigol.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y canlynol:

  • Rhaglen diwtorial 
  • Adolygiadau cynnydd
  • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
  • Byddwch Actif

Asesu'r RhaglenCesglir tystiolaeth arddull portffolio ac asesir deilliannau dysgu trwy weithgareddau ymarferol a gwaith sy’n seiliedig ar aseiniadau.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad anffurfiol lle byddwn yn asesu anghenion dysgu a diddordeb galwedigaethol ac yn eich matsio i'r cwrs mwyaf priodol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.