Skip to main content

Ffioedd a Llety.

Ffioedd dysgu llawn amser 2023-24

Ffioedd ar gyfer 2023

 Ffioedd dysgu rhan-amser 2023-24

Ffioedd ar gyfer 2023

 Ffioedd dysgu rhyngwladol 2023-24

Ffioedd ar gyfer 2023

Cysylltwch â’r tîm cefnogi dysgwyr ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu Cyllid Myfyrwyr Cymru Ffôn: 0300 2004050

Yn anffodus, ni all y coleg gynnig llety ar y safle, ond mae Swyddog Cyswllt a Chefnogi ar gael i helpu pob darpar-fyfyriwr gan gynnig rhestr gynhwysfawr o landlordiaid cymeradwy’r ardal. Ffoniwch 01554 748036/748102 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Bydd Cymorth Ariannol ar gyfer costau byw a ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr yn dibynnu ar ble mae’r myfyrwyr yn byw. Gweler y dolenni cyswllt isod i ddod i wybod am y benthyciadau a’r grantiau sydd ar gael yn eich ardal.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cyllid Myfyrwyr Cymru Ffôn: 0845 6028845

Student Finance England Ffôn: 0845 300 50 90

Student Finance Northern Ireland Ffôn: 0845 600 0662

Student Awards Agency for Scotland (SAAS) Ffôn: 0845 111 1711

Os ydych yn fyfyriwr o’r European Union (EU) Ffôn: 0141 2433570

Dolenni Allanol

UCM / NUS

Funder Finder

UCAS - Managing Money

Llety

Yn anffodus, ni all y coleg gynnig llety ar y safle, ond mae Swyddog Cyswllt a Chefnogi ar gael i helpu pob darpar-fyfyriwr gan gynnig rhestr gynhwysfawr o landlordiaid cymeradwy’r ardal.

Ceir rhestr o letyau cymeradwy ar gyfer myfyrwyr a llyfryn sy’n llawn canllawiau ar gyfer chwilio am dy. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddogion Cyswllt a Chefnogi Myfyrwyr ar 01554 748036 / 748102 / 748389 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.