Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Sylfaen Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs Sylfaen lefel un yn cynnig cyflwyniad rhagorol i chi i fywyd coleg ac i fyd addysg bellach.

Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, y rheiny all fod angen cymorth ychwanegol gyda'u hastudiaethau neu eu bywyd personol a’r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol. 

Mae'r cwrs yn cwmpasu ystod o feysydd galwedigaethol, gwella sgiliau, pynciau craidd a lleoliadau profiad gwaith. Byddwch yn astudio ystod o feysydd pwnc galwedigaethol.


Nodweddion y RhaglenFel myfyriwr sylfaen, byddwch yn derbyn cymorth ychwanegol gyda'ch dysgu a neilltuir mentor cefnogi dysgwyr i chi. Mae’r tîm tiwtoriaid yn brofiadol ac yn fedrus wrth gyflwyno addysgu a dysgu "i fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol ac wrth ddarparu cymhelliant i'w hail-gysylltu mewn addysg.

Tua diwedd y cwrs byddwch yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gyrfaol i'ch helpu i ddewis llwybr dilyniant priodol.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs yn cefnogi cyfleoedd i symud ymlaen i gyrsiau diploma galwedigaethol lefel un, hyfforddiant pellach neu gyflogaeth.


Cynnwys y RhaglenBydd yr elfennau craidd yn cynnwys:

  • Diploma Lefel 1 BTEC - Rhagarweiniad i Astudiaethau Galwedigaethol
  • Tystysgrif Ymddiriedolaeth y Tywysog (lefel 1) mewn Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd      
  • Rhaglen diwtorial      
  • Adolygiad cynnydd      
  • Datblygiad llythrennedd a rhifedd trwy lwybrau amrywiol: ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored , Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST      
  • Byddwch Actif

Asesu'r RhaglenAsesir y cwrs yn barhaus a bydd yn cynnwys aseiniadau a gwaith ymarferol.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Asesir addasrwydd ar gyfer y cwrs yn y cyfweliad

Bydd gan ddysgwyr sy'n symud ymlaen o gwrs yng Ngholeg Sir Gâr ofynion mynediad gwahanol i gynnwys - cwblhau ac ymgysylltu'n llwyddiannus ar y rhaglen astudio gyfredol, datblygiad sgiliau profedig, lefelau presenoldeb da a bydd ganddynt eirda cadarnhaol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.