Ffon: 01554 748179

Dyfarniad Sylfaen L1


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs Sylfaen Lefel 1 yn cynnig cyflwyniad ardderchog i fyfyrwyr i fywyd coleg a byd addysg bellach. Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr y gall fod angen peth cymorth ychwanegol arnynt gyda'u hastudiaethau neu'u bywyd personol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol.

Caiff y cwrs ei gyflwyno dros 4 diwrnod yr wythnos gan gwmpasu meysydd galwedigaethol, gwella sgiliau a phynciau “craidd”.

Mae chwe opsiwn galwedigaethol Lefel 1 ar gael a bydd y myfyrwyr yn arbenigo mewn dau o blith: Chwaraeon, TGCh, Gwallt/Harddwch, y Cyfryngau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

Rhaglen Nodweddion

Bydd myfyrwyr ar y cwrs Sylfaen yn cael cymorth ychwanegol gyda'u dysgu a byddant yn cael Mentor Cefnogi Dysgwyr penodol. Mae'r tîm tiwtoriaid Sylfaen yn brofiadol ac yn fedrus mewn cyflwyno dysgu ac addysgu i fyfyrwyr y mae angen cymorth ychwanegol arnynt ac ysgogiad er mwyn ailafael ag addysg.

Tuag at ddiwedd y cwrs bydd y myfyrwyr yn cael cymorth ac arweiniad gyrfaol i'w helpu i ddewis llwybr dilyniant addas.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs yn cynnig sail ar gyfer symud ymlaen i gyrsiau Lefel 1 neu Lefel 2 eraill yn y coleg.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yr elfennau “craidd” yn cynnwys:

  • Dwy dystysgrif Lefel 1 mewn meysydd galwedigaethol o'ch dewis o blith Chwaraeon, TGCh, Gwallt/Harddwch, y Cyfryngau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Tystysgrif Ymddiriedolaeth y Tywysog Lefel 1 mewn Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Sgiliau Hanfodol (yn cynnwys Rhifedd a Chyfathrebu)
  • TGAU Mathemateg neu Saesneg llawn ac ailsefyll ble bo'n berthnasol

Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu'n barhaus a bydd yn cynnwys aseiniadau a gwaith ymarferol.

Gofynion Mynediad

O leiaf 2 TGAU ar unrhyw radd neu gwblhau cyrsiau Lefel 1 eraill.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY