Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dechrau Newydd

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs Dechrau Newydd Mynediad 3 yn cynnig cyflwyniad ardderchog i fyfyrwyr i fywyd coleg ac i fyd addysg bellach. Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr a all fod angen cymorth ychwanegol gyda'u hastudiaethau neu eu bywyd personol, myfyrwyr heb unrhyw gymwysterau blaenorol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol. Caiff y cwrs ei gyflwyno dros 3 diwrnod yr wythnos naill ai ar Gampws y Graig neu Gampws Pibwrlwyd.

Ar Gampws y Graig, fel rhan o’u cymhwyster, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn 6 maes galwedigaethol: Chwaraeon, TGCh, Gwallt a Harddwch, y Cyfryngau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus. Ar Gampws Pibwrlwyd bydd myfyrwyr yn gweithio mewn 5 maes galwedigaethol: Gofal Anifeiliaid Bach, Teithio a Thwristiaeth, Arlwyo, Busnes a Chelf.


Nodweddion y RhaglenMae tîm tiwtoriaid y cwrs Dechrau Newydd yn brofiadol ac yn fedrus wrth gyflwyno addysgu a dysgu i fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol a chymhelliant er mwyn adennill eu diddordeb mewn addysg.

Mae llawer o agweddau ar y cwrs yn seiliedig ar sesiynau adeiladu tîm gweithredol er mwyn helpu myfyrwyr i fagu hyder ac ennill sgiliau tîm, gyda llawer ohono’n cael ei gyflwyno fel rhan o Wobr Efydd Dug Caeredin. Yn ogystal targedir datblygiad sgiliau mewn rhifedd a llythrennedd ar hyd y flwyddyn. Tuag at ddiwedd y cwrs, bydd myfyrwyr yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad i’w helpu i ddewis llwybr dilyniant priodol.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs Dechrau Newydd Mynediad 3 yn cynnig cyflwyniad ardderchog i fyfyrwyr i fywyd coleg ac i fyd addysg bellach. Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr a all fod angen cymorth ychwanegol gyda'u hastudiaethau neu eu bywyd personol, myfyrwyr heb unrhyw gymwysterau blaenorol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol.

Caiff y cwrs ei gyflwyno dros 3 diwrnod yr wythnos naill ai ar Gampws y Graig neu Gampws Pibwrlwyd. Ar Gampws y Graig, fel rhan o’u cymhwyster, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn 6 maes galwedigaethol: Chwaraeon, TGCh, Gwallt a Harddwch, y Cyfryngau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus. Ar Gampws Pibwrlwyd bydd myfyrwyr yn gweithio mewn 5 maes galwedigaethol: Gofal Anifeiliaid Bach, Teithio a Thwristiaeth, Arlwyo, Busnes a Chelf.


Cynnwys y RhaglenBydd elfennau craidd y cwrs yn cynnwys:

  • Tystysgrif Mynediad 3 mewn Astudiaethau Galwedigaethol
  • Dyfarniad Lefel 1 Ymddiriedolaeth y Tywysog mewn Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gwobr Efydd Dug Caeredin
  • Sesiynau sgiliau hanfodol a sylfaenol mewn llythrennedd a rhifedd, lle bo’n briodol
  • Rhaglen diwtorial ar draws y coleg ac adolygiadau cynnydd
  • Cynnydd ar raglen sgiliau WEST ar gyfer llythrennedd a rhifedd
  • Sesiwn chwaraeon 5x30 bob wythnos

Asesu'r RhaglenAsesir unedau galwedigaethol yn fewnol drwy aseiniadau ac arsylwadau tiwtor ac fe asesir sgiliau drwy asesiadau ysgrifenedig.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol fodd bynnag dylai darpar fyfyrwyr fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 neu uwch mewn llythrennedd a rhifedd.