Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dyfarniad Sylfaen Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs Sylfaen Lefel 1 yn cynnig cyflwyniad ardderchog i fyfyrwyr i fywyd coleg a byd addysg bellach. Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr y gall fod angen peth cymorth ychwanegol arnynt gyda'u hastudiaethau neu'u bywyd personol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol.

Caiff y cwrs ei gyflwyno dros 4 diwrnod yr wythnos gan gwmpasu meysydd galwedigaethol, gwella sgiliau a phynciau “craidd”.

Mae chwe opsiwn galwedigaethol Lefel 1 ar gael a bydd y myfyrwyr yn arbenigo mewn dau o blith: Chwaraeon, TGCh, Gwallt/Harddwch, y Cyfryngau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

 


Nodweddion y RhaglenBydd myfyrwyr ar y cwrs Sylfaen yn cael cymorth ychwanegol gyda'u dysgu a byddant yn cael Mentor Cefnogi Dysgwyr penodol. Mae'r tîm tiwtoriaid Sylfaen yn brofiadol ac yn fedrus mewn cyflwyno dysgu ac addysgu i fyfyrwyr y mae angen cymorth ychwanegol arnynt ac ysgogiad er mwyn ailafael ag addysg.

Tuag at ddiwedd y cwrs bydd y myfyrwyr yn cael cymorth ac arweiniad gyrfaol i'w helpu i ddewis llwybr dilyniant addas.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs Sylfaen Lefel 1 yn cynnig cyflwyniad ardderchog i fyfyrwyr i fywyd coleg a byd addysg bellach. Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr y gall fod angen peth cymorth ychwanegol arnynt gyda'u hastudiaethau neu'u bywyd personol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol.

Caiff y cwrs ei gyflwyno dros 4 diwrnod yr wythnos gan gwmpasu meysydd galwedigaethol, gwella sgiliau a phynciau “craidd”.

Mae chwe opsiwn galwedigaethol Lefel 1 ar gael a bydd y myfyrwyr yn arbenigo mewn dau o blith: Chwaraeon, TGCh, Gwallt/Harddwch, y Cyfryngau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

 


Cynnwys y RhaglenBydd yr elfennau “craidd” yn cynnwys:

  • Dwy dystysgrif Lefel 1 mewn meysydd galwedigaethol o'ch dewis o blith Chwaraeon, TGCh, Gwallt/Harddwch, y Cyfryngau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Tystysgrif Ymddiriedolaeth y Tywysog Lefel 1 mewn Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Sgiliau Hanfodol (yn cynnwys Rhifedd a Chyfathrebu)
  • TGAU Mathemateg neu Saesneg llawn ac ailsefyll ble bo'n berthnasol

Asesu'r RhaglenCaiff y cwrs ei asesu'n barhaus a bydd yn cynnwys aseiniadau a gwaith ymarferol.


Gofynion y RhaglenO leiaf 2 TGAU ar unrhyw radd neu gwblhau cyrsiau Lefel 1 eraill.