Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TGAU Gwyddoniaeth

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys Rhaglen Astudio orfodol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghymru a Lloegr. Mae myfyrwyr yn dysgu am sut y bydd gwyddonwyr yn dilysu eu gwybodaeth am y byd, ac yn ymchwilio i'r modd y mae gwyddoniaeth yn effeithio ar gymdeithas.

Mae myfyrwyr yn astudio modiwlau mewn Bioleg (Ymaddasiad, Esblygiad a Chynnal y Corff), Cemeg (y Ddaear a'i Hadnoddau) a Ffiseg (Ynni, Ymbelydredd a'r Bydysawd) yn ogystal â thri asesiad byr dan reolaeth sy'n golygu gwaith ymchwil, profi hypothesis ac arbrofion.


Nodweddion y Rhaglen  • Mae'r cwrs hwn yn rhoi trosolwg eang o wyddoniaeth a rôl y gymuned wyddonol yn ein cymdeithas.
  • Mae'n rhan hanfodol o addysg ar lefel 2 ac mae'n paratoi myfyrwyr ar gyfer pob rhan o addysg bellach.

Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs hwn yn cynnwys Rhaglen Astudio orfodol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghymru a Lloegr. Mae myfyrwyr yn dysgu am sut y bydd gwyddonwyr yn dilysu eu gwybodaeth am y byd, ac yn ymchwilio i'r modd y mae gwyddoniaeth yn effeithio ar gymdeithas. Mae myfyrwyr yn astudio modiwlau mewn Bioleg (Ymaddasiad, Esblygiad a Chynnal y Corff), Cemeg (y Ddaear a'i Hadnoddau) a Ffiseg (Ynni, Ymbelydredd a'r Bydysawd) yn ogystal â thri asesiad byr dan reolaeth sy'n golygu gwaith ymchwil, profi hypothesis ac arbrofion.


Asesu'r RhaglenAsesir y cwrs trwy dri arholiad awr o hyd mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg ym mis Mehefin ynghyd â thri asesiad byr dan reolaeth.


Gofynion y RhaglenDoes dim gofynion ffurfiol ond mae cefndir mewn gwyddoniaeth ysgol uwchradd yn ddymunol.


Costau YchwanegolMae'n ofynnol i ddysgwyr dan 19 oed dalu ffi weinyddol o £45 cyn cofrestru.
Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.