Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf i Anifeiliaid Lefel 4

Disgrifiad o'r Rhaglen


Dylai myfyrwyr sy’n astudio’r modiwl dysgu o bell ar-lein hwn ennill gwerthfawrogiad o egwyddorion ac arferion rhoi cymorth cyntaf i anifeiliaid mewn ystod o rywogaethau, ynghyd â dealltwriaeth o’r dyletswyddau a rhwymedigaethau cyfreithiol perthnasol. 

Mae’r modiwl yn cynnwys 10 sesiwn astudio ar wahân, a phob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol wedi’u cynllunio’n benodol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau. 

Mae’r modiwl o fudd i unrhyw un sy’n berchen ar anifeiliaid neu sy’n bwriadu gweithio gydag anifeiliaid. Bydd y wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygir fel rhan o'r modiwl hwn hefyd yn tawelu meddwl cwsmeriaid unrhyw fusnes anifeiliaid bach megis twtwyr anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai, rhai sy’n gwarchod a cherdded cŵn fod eu hanifeiliaid anwes yn cael eu diogelu.  Fel y cyfryw, gall y modiwl hwn ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig unrhyw weithiwr mewn busnes o’r fath. 

Bydd y rheiny sy'n cymryd y cwrs e-ddysgu hwn yn cael tua 200 awr ddysgu dan gyfarwyddyd o hyfforddiant. Hefyd profir eich gwybodaeth gan gyfres o asesiadau ar gwblhau pob un o'r modiwlau. 

Ar gwblhau’r cwrs drwy’r llwybr asesiad ar-lein, byddwch yn cael adysgrif o gyflawniad modiwl Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Cipolwg

  Rhan Amser

  200 awr

  Ar-lein

   Pris £633

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN