Galluogi'r Bar Hygyrchedd
App
App
previous arrow
next arrow

Swît Ffitrwydd Yr Efail.

Llunio doniau newydd

Mae ein Swît Ffitrwydd a osodwyd yn broffesiynol yn gyfleuster rhad ac am ddim sydd yn agored i fyfyrwyr, staff a staff ysgolion partner. Cynlluniwyd hi’n benodol i ddarparu ar gyfer y rheiny sydd yn defnyddio’r gampfa yn rheolaidd ac ar gyfer dechreuwyr sydd am gychwyn ar eu taith tuag at ffitrwydd. Mae’r swît yn cynnwys pwysau rhydd, peiriannau rhedeg a rhwyfo a thrawsymarfer, yn ogystal â pheiriannau hyfforddiant gwrthiant. Y cyfan oll sydd ei angen arnoch i ddatblygu eich ffitrwydd ac i dynhau eich cyhyrau.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich sesiwn gynefino cysylltwch â:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748147

Ffoto: John Manley
ffoto: John Manley