Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Nyrsio Milfeddygol

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol Seiliedig ar Waith wedi ei gynllunio ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes yn gweithio mewn gweithle sy'n bractis hyfforddi cymeradwy.  Rhaid i bob practis gael eu cymeradwyo gan y coleg a rhaid i Brentisiaid fod yn gweithio gyda Nyrs Filfeddygol Gofrestredig neu Filfeddyg (Hyfforddwr Clinigol) trwy gydol y rhaglen.

Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Dylai dysgwyr gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi a thiwtoriaid a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
  • Caiff modiwlau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau a Log Nyrsio ymarferol.
  • Rhaid i brentisiaid sefyll Arholiad Clinigol Ymarferol ar ddiwedd eu cwrs i fod yn gymwys i ymuno â'r gofrestr o Nyrsys Milfeddygol.

Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cwblhau'r Brentisiaeth yn llwyddiannus mae myfyrwyr yn gymwys i ymuno â'r gofrestr o Nyrsys Milfeddygol.  Mae cyfleoedd i symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch megis HNC/D, Gradd Sylfaen neu Radd (BSc).

Dilyniant o fewn swydd - Diploma Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS) mewn Nyrsio Milfeddygol Uwch.


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

  • Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol (Llwybr Anifeiliaid Bach)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arholiadau ac arholiadau Clinigol Ymarferol.


Gofynion y Rhaglen  • 5 TGAU gradd C neu uwch a RHAID iddynt gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth
  • Gwaith llawn amser â thâl mewn Practis Hyfforddi Milfeddygol
  • Gweithio gyda Nyrs Filfeddygol Gofrestredig neu Filfeddyg i gynorthwyo gyda chwblhau'r Log Cynnydd Nyrsio.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.