Skip to main content
App
App
previous arrow
next arrow

Swît Ffitrwydd Yr Efail.

Llunio doniau newydd

Mae ein Swît Ffitrwydd a osodwyd yn broffesiynol yn gyfleuster rhad ac am ddim sydd yn agored i fyfyrwyr, staff a staff ysgolion partner. Cynlluniwyd hi’n benodol i ddarparu ar gyfer y rheiny sydd yn defnyddio’r gampfa yn rheolaidd ac ar gyfer dechreuwyr sydd am gychwyn ar eu taith tuag at ffitrwydd. Mae’r swît yn cynnwys pwysau rhydd, peiriannau rhedeg a rhwyfo a thrawsymarfer, yn ogystal â pheiriannau hyfforddiant gwrthiant. Y cyfan oll sydd ei angen arnoch i ddatblygu eich ffitrwydd ac i dynhau eich cyhyrau.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich sesiwn gynefino cysylltwch â:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748147

Ffoto: John Manley
ffoto: John Manley

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.