Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Theatr yr Efail.

Llunio doniau’r dyfodol

Mae’r theatr yn Yr Efail yn gyfleuster proffesiynol hyblyg gyda’r cyfarpar sain, fideo a goleuadau mwyaf diweddar. Mae yno seddau codadwy ar gyfer 120 ond gellir ehangu’r rhain i 160 gyda rhesi ychwanegol, a’u cyflunio mewn amrywiaeth o osodiadau yn cynnwys ar gyfer cynhadledd, cabaret, “llwyfan canolog” a llwyfan traws. Mae gan y gofod amryw o oleuadau symudol LED newydd yn ogystal â 48 sianel o bylwyr confensiynol.

Gyda dwy ystafell newid fodern wedi’u cyfarparu’n llawn a bae golygfeydd mawr, caiff y gofod tra amlbwrpas hwn ei ddefnyddio gan ein holl gyrsiau Diwydiannau Creadigol ar gyfer perfformiadau, addysgu a sesiynau gweithdy. Hefyd mae’r cyfleuster hwn yno i gael ei ddefnyddio gan grwpiau cymunedol lleol.