Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Lefel 3 Garddwriaeth


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Rhwng 12 a 24 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith ar Lefel 3 lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.  Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn eu swydd.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis a bydd yn mynychu’r coleg yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar sail ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd bob wythnos ac yn ymwneud â meysydd megis hau, gofalu am blanhigion a chynnal a chadw tir.  Dylai dysgwyr gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig.

Rhaglen Nodweddion

 • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae prentisiaeth yn llwybr delfrydol ar gyfer y rheiny sydd am ddilyn gyrfa mewn garddwriaeth a bydd yn eu galluogi i ddatblygu eu gwybodaeth, sgil a hyder ym maes Garddwriaeth.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys: -

 • Diploma Lefel 3 Seiliedig ar Waith mewn Garddwriaeth

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dull Asesu

Bydd y dysgwr yn cael ei asesu'n barhaus yn y gweithle ac yn y coleg a fydd yn cynnwys gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith ymarferol, tystiolaeth yn y gwaith ac arsylwadau.

Gofynion Mynediad

Mae’r diwydiant Garddwriaeth am i’r gofynion mynediad ar gyfer y Prentis fod yn hyblyg, felly mae wedi awgrymu y dylid cwblhau un o’r canlynol: -

 • Diploma Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion ac Arferion Garddwriaeth
 • Profiad Ymarferol yn y Diwydiant
 • 3 TGAU (A-C)
 • Lefel UG/Safon Uwch 
No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY