Ffon: 01554 748179

Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

18 mis

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen 18-mis ran-amser hon yn cael ei dilysu a'i achredu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a bwriedir iddi adeiladu ar wybodaeth a sgiliau a enillwyd o ganlyniad i astudiaeth flaenorol.  Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cymhwyster sy'n addas ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn ymarfer, y rheiny sy'n bwriadu ymarfer fel uwch dechnegwyr a'r rheiny sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach.

Rhaglen Nodweddion

 • Cynllun modiwlaidd
 • Cydnabyddir gan gyrff diwydiannol a phroffesiynol fel y Sefydliad Adeiladu Siartredig 
 • Cymhwyster arunig
 • Astudio rhan-amser

Dilyniant a Chyflogaeth

Gellir uwchraddio'r cymhwyster hwn i BSc (Anrh) gyda dwy flynedd arall o astudio.  Bydd cwblhau'n llwyddiannus yn gwella rhagolygon gyrfa o fewn sectorau cyhoeddus a phreifat y diwydiant adeiladu a chyfleoedd cyflogaeth cysylltiedig megis gydag awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, ymddiriedolaethau gwasanaeth iechyd a chyfleustodau wedi'u preifateiddio a diwydiannau eraill sy'n berchen ar eiddo.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen fodiwlaidd yn cynnwys tri modiwl penodol yn ogystal â modiwl astudio annibynnol a modiwl dysgu yn y gwaith. 

Dyfernir y cymhwyster pan fydd yr holl fodiwlau wedi'u cwblhau'n llwyddiannus.

Modiwlau penodol - 

 • Datblygu Cynaliadwy
 • Ymchwil Beirniadol
 • Dysgu yn y Gwaith
 • Technoleg Adeiladu 2
 • Ymarfer Proffesiynol

 

Dull Asesu

Asesir y modiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau/prosiectau/profion cyfnodol ac arholiadau, ynghyd â dyddiadur profiad gwaith cymeradwy (ar gyfer y dyfarniad llawn).

Gofynion Mynediad

 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch sy'n gysylltiedig ag adeiladu
 • Mae PCYDDS yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol
 • Bydd Cydnabod Ardystio a Dysgu Blaenorol yn gofyn am gwblhau'r modiwl dysgu yn y gwaith ar gyfer y dyfarniad llawn.
No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY