Ffon: 01554 748179

Busnes, Marchnata a Chyllid Lefel 3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

I'r rheiny sy'n frwdfrydig ynghylch busnes, dyma'r cwrs i chi. Cwrs galwedigaethol sy'n ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sydd eisiau ymestyn eu profiad ym maes busnes. Mae'n datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn ystod o feysydd busnes sydd yn cynnwys marchnata, rheoli adnoddau dynol a chyllid. Mae dysgwyr yn ymweld ag ystod o fusnesau ac yn datblygu cyfleoedd rhwydweithio gyda chyflogwyr. Trwy ymweld a gweithio gyda chyflogwyr lleol byddwch yn gallu cymhwyso theori busnes i fyd ymarferol busnes ar ffurf prosiectau ac aseiniadau sydd yn seiliedig ar sefyllfaoedd gweithle realistig.

Rhaglen Nodweddion

Caiff theorïau busnes cyffrous eu cyflwyno a'u trafod yn yr ystafell ddosbarth.  Mae ymweliadau â chyflogwyr yn sicrhau bod dysgwyr yn gallu cymhwyso theori busnes i astudiaethau achos go iawn.  Mae cwblhau arholiadau ac aseiniadau’n llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn ennill cymhwyster busnes a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n gallu arwain at gyflogaeth neu bosibiliadau addysg uwch. Mae siaradwyr gwadd a chystadlaethau yn gwella dysgu a dilyniant gyrfaol ymhellach.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd sy’n gysylltiedig â busnes megis marchnata, adwerthu a chyllid. Mae cyfleoedd eraill yn cynnwys prentisiaethau sy'n gysylltiedig â busnes a dilyniant i addysg uwch.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i gwblhau Diploma mewn Busnes sy'n cynnwys 9 uned. Caiff ystod o unedau busnes eu hastudio sy’n cynnwys: Archwilio Busnes, Datblygu Ymgyrch Farchnata, Cyllid Personol a Chyllid Busnes, Rheoli Digwyddiad a thair uned opsiynol. Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol a Thystysgrif Sylfaen AAT mewn Cadw Cyfrifon.

Dull Asesu

Asesir y cwrs hwn trwy ystod o ddulliau sy'n cynnwys arholiadau allanol, aseiniadau, prosiectau a chyflwyniadau.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs Busnes Lefel 3 feddu ar: O leiaf 5 TGAU gradd A* - C neu gyfwerth. Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o’r cwrs. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol trwy broses gyfweld.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY