Ffon: 01554 748179

Teithio a Thwristiaeth L2


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Symudwch ymlaen i yrfa gyffrous yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r cwrs hwn yn darparu porth i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth; gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol, prentisiaeth neu gyflogaeth llawn amser.

Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau a thechnegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Rhaglen Nodweddion

Elfen ganolog o’r cwrs yw’r bartneriaeth agos gyda’r diwydiant twristiaeth lleol. Byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous. Cewch y cyfle i archwilio’r diwydiant trwy ymweliadau ag atyniadau ymwelwyr gartre a dramor. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant twristiaeth lleol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Symudwch ymlaen i yrfa gyffrous yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r cwrs hwn yn darparu porth i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth; gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol, prentisiaeth neu gyflogaeth llawn amser.

Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau a thechnegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Cynnwys y Rhaglen

Ar gwrs Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth, byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r pynciau yn cynnwys y sector teithio a thwristiaeth, profiad cwsmer, cyrchfannau twristiaid yn y DU ac yn rhyngwladol, atyniadau ymwelwyr y DU, trefnu teithiau ac ymweliadau, cynrychiolwyr gwyliau, ffactorau sy’n effeithio ar deithio a thwristiaeth ledled y byd a chyfleoedd cyflogaeth yn y diwydiant. Hefyd byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ymhellach trwy TGAU Saesneg neu Fathemateg neu drwy Gymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif.

Dull Asesu

Asesir y mwyafrif o’r unedau yn fewnol gan ddefnyddio asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Gall y rhain gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig. Caiff dwy uned eu hasesu trwy arholiad papur. Mae pob arholiad yn para 60 munud.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf 3 TGAU graddau A*-C arnoch i astudio’r cwrs hwn. Rhaid i un o’r rhain fod yn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf neu Fathemateg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY