Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Trin Gwallt Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster Diploma NVQ Lefel 2 llawn amser hwn yn rhaglen blwyddyn o hyd sydd â'r nod o ddatblygu ymgeiswyr i fod yn steilyddion salon trin gwallt iau ac mae'n rhoi sylw i dechnegau trin gwallt sylfaenol. Dyma ail lefel y cymhwyster o fewn y fframwaith trin gwallt, ac mae'n arwain at gymwysterau eraill ar lefel 2 a 3.

Fel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru. Bydd yna gyfleoedd hefyd i wneud TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.

Rhaid cael cit ac iwnifform trin gwallt er mwyn gwneud y cwrs hwn.


Nodweddion y Rhaglen • Fel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol a Chymhwyster Cenedlaethol ôl-16 Bagloriaeth Cymru. Bydd cyfleoedd hefyd i wneud TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.
 • Profiad gwaith realistig yn ein salon fasnachol ein hunain.
 • Mae'r gweithgareddau allgyrsiol yn cynnwys sioeau ffasiwn, cystadlaethau a digwyddiadau diwydiannol.
 • Mae lleoliad gwaith yn agwedd orfodol o'r cwrs hwn.

Dilyniant a ChyflogaethY cymhwyster hwn yw'r gofyniad lleiaf ar gyfer y steilydd gwallt cymwysedig. Mae Lefel 2 yn ofyniad hanfodol er mwyn symud ymlaen i gwrs trin gwallt lefel 3 llawn amser neu i brentisiaeth mewn trin gwallt ar lefel 3.


Cynnwys y RhaglenMae'r Diploma Trin Gwallt lefel 2 yn gymhwyster 9 uned:

 • Cynghori cleientiaid ac ymgynghori â nhw
 • Torri gwallt gan ddefnyddio technegau sylfaenol
 • Siampwo, cyflyru a thrin y gwallt a chroen y pen
 • Newid lliw gwallt
 • Steilio a gorffennu gwallt
 • Gosod a gwisgo gwallt
 • Datblygu a chynnal effeithiolrwydd yn y gwaith
 • Cyflawni dyletswyddau derbynfa salon
 • Pyrmio a niwtraleiddio gwallt NEU blethu a thwistio gwallt

Asesu'r RhaglenArsylwadau ymarferol parhaus mewn amgylchedd gwaith go iawn drwy gydol y rhaglen. Asesiadau ysgrifenedig a llafar ar gyfer pob uned ac aseiniadau i sicrhau gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol.

Gellir gwneud yr asesiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.


Gofynion y RhaglenRhaid i'r ymgeisydd fod wedi cwblhau NVQ Lefel 1 mewn Trin Gwallt neu fod wedi cael profiad o salon. Mae cyfweliad llwyddiannus a phrofion sgiliau a deheurwydd, sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol da hefyd yn hanfodol. Mae angen 3 TGAU gradd D neu uwch neu gyfwerth. Mae Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg yn ddymunol.