Galluogi'r Bar Hygyrchedd
10
Maw
2020

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

10-03-2020
£100.00
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae cyflyrau iechyd meddwl yn un o laddwyr mwyaf cymdeithas gan eu bod yn aml yn cael eu cuddio oherwydd stigma ac ofn gwahaniaethu. Mae ymchwil wedi dangos bod diwylliant o ofn a thawelwch o amgylch iechyd meddwl yn gostus i unigolion a chyflogwyr fel ei gilydd. Darperir yr hyfforddiant gan gyn-barafeddyg sydd â dros 30 mlynedd o brofiad yn y GIG.

 

We are no longer accepting registration for this event

18
Maw
2020

IOSH Rheoli’n Ddiogel

18-03-2020 - 20-03-2020
£390.00
IOSH Rheoli’n Ddiogel

Nid yw Rheoli'n Ddiogel yn debyg i unrhyw gwrs arall. Mae’n rhaglen ymarferol, yn llawn arweiniad cam wrth gam gyda ffocws busnes craff. Mae’r wybodaeth yn y cwrs hwn yn hanfodol wrth gael diogelwch ac iechyd wedi’u hymgorffori ar draws unrhyw sefydliad. Mae'r cwrs Rheoli'n Ddiogel wedi’i gynllunio ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr mewn unrhyw sector, ac unrhyw sefydliad ar draws y byd.

We are no longer accepting registration for this event

25
Maw
2020

Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynnal Bywyd Sylfaenol a Defnyddio Diffibriliwr Allanol Awtomatig yn Ddiogel (RQF)

25-03-2020
£40.00

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at unigolion sy’n dymuno cael hyfforddiant pellach neu i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y cynnal bywyd sylfaenol hwn.

 

We are no longer accepting registration for this event

27
Maw
2020

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

27-03-2020
£60.00
Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Mae’r dyfarniad hwn wedi’i anelu at unigolion sydd yn, neu sydd yn bwriadu, trin bwyd.

 

We are no longer accepting registration for this event

27
Maw
2020

Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Paediatrig Brys

27-03-2020
£70.00
Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Paediatrig Brys

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at unigolion sy’n dymuno ennill y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i’w galluogi i ddarparu cymorth cyntaf paediatrig brys effeithiol. Fe’i bwriedir ar gyfer dysgwyr megis rhieni a pherthnasau, staff lleoliad cyn-ysgol neu feithrinfa, gwirfoddolwyr grŵpiau plant bach, gwarchodwyr plant a nanis, au pairs a rhieni maeth, neu unrhyw un sy’n gorfod darparu cymorth cyntaf fel rhan o’u rôl mewn lleoliad gofal plant neu amgylchedd domestig.

We are no longer accepting registration for this event

27
Maw
2020

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

27-03-2020
£75.00
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n dymuno dod yn swyddogion cymorth cyntaf brys yn y gweithle. Mae’r cymhwyster hwn yn bodloni’r gofynion ar gyfer hyfforddi swyddogion cymorth cyntaf brys yn y sefydliadau hynny sydd wedi nodi bod angen hyfforddi staff i’r lefel hon yn eu hasesiad anghenion cymorth cyntaf.

We are no longer accepting registration for this event

03
Ebr
2020

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

03-04-2020
£100.00
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae cyflyrau iechyd meddwl yn un o laddwyr mwyaf cymdeithas gan eu bod yn aml yn cael eu cuddio oherwydd stigma ac ofn gwahaniaethu. Mae ymchwil wedi dangos bod diwylliant o ofn a thawelwch o amgylch iechyd meddwl yn gostus i unigolion a chyflogwyr fel ei gilydd. Darperir yr hyfforddiant gan gyn-barafeddyg sydd â dros 30 mlynedd o brofiad yn y GIG.

 

We are no longer accepting registration for this event

15
Ebr
2020

Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

15-04-2020 - 17-04-2020
£175.00
Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n dymuno dod yn swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle. Mae’r cymhwyster hwn yn bodloni’r gofynion ar gyfer hyfforddi swyddogion cymorth cyntaf yn y sefydliadau hynny sydd wedi nodi bod angen hyfforddi staff i’r lefel hon yn eu hasesiad anghenion cymorth cyntaf.

We are no longer accepting registration for this event

24
Ebr
2020

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

24-04-2020
£75.00
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n dymuno dod yn swyddogion cymorth cyntaf brys yn y gweithle. Mae’r cymhwyster hwn yn bodloni’r gofynion ar gyfer hyfforddi swyddogion cymorth cyntaf brys yn y sefydliadau hynny sydd wedi nodi bod angen hyfforddi staff i’r lefel hon yn eu hasesiad anghenion cymorth cyntaf.

We are no longer accepting registration for this event

29
Ebr
2020

IOSH Rheoli’n Ddiogel

29-04-2020 - 01-05-2020
£390.00
IOSH Rheoli’n Ddiogel

Nid yw Rheoli'n Ddiogel yn debyg i unrhyw gwrs arall. Mae’n rhaglen ymarferol, yn llawn arweiniad cam wrth gam gyda ffocws busnes craff. Mae’r wybodaeth yn y cwrs hwn yn hanfodol wrth gael diogelwch ac iechyd wedi’u hymgorffori ar draws unrhyw sefydliad. Mae'r cwrs Rheoli'n Ddiogel wedi’i gynllunio ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr mewn unrhyw sector, ac unrhyw sefydliad ar draws y byd.

We are no longer accepting registration for this event