Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Iechyd a Diogelwch.

O ddetholiad o gyrsiau byr undydd i gymwysterau achrededig, mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cynnig ystod o opsiynau hyfforddi sydd wedi’u cynllunio i fodloni anghenion busnes ac unigolion. Gellir cyflwyno’r hyfforddiant wyneb yn wyneb yn un o’n campysau niferus yn ne orllewin Cymru, ar-lein drwy ein Coleg Rhithwir sydd wed’i wobrwyo, neu yn eich gweithle.

Hyfforddiant Wyneb yn Wyneb

Caiff ein cyrsiau Iechyd, Diogelwch a Chydymffurfio eu cyflwyno gan diwtoriaid sydd â chyfoeth o brofiad diwydiant yn y byd go iawn, a chaiff ein hyfforddiant ei gefnogi gan gyrff dyfarnu a gydnabyddir yn genedlaethol fel Highfield. I drefnu digwyddiad hyfforddiant pwrpasol mewn unrhyw bwnc o’r fath cwblhewch y ffurflen gyswllt.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

 • Cymorth Cyntaf
 • Trin a Symud Diogel
 • Codi a Chario
 • Nwy Meddygol
 • Cymorth Bywyd Sylfaenol a Defnydd Diogel o Gyfarpar Diffibrilio Allanol Awtomatig
 • Trwyddedu Alcohol
 • Diogelwch Bwyd
 • Diogelwch Tân
 • Iechyd a Diogelwch
 • Diogelu ac Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc
 • COSHH
 • IOSH
 • NEBOSH
 • Goruchwylio Drysau
 • Gwarchod Diogelwch
Cofrestrwch heddiw? Hyfforddiant Ar-lein

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnig nifer o gyrsiau hyfforddiant ar-lein trwy ein Coleg Rhithwir y gellir cofrestru arnynt cyn gynted â phosibl - weithiau’r un diwrnod.

Mae'r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

 • Diogelwch Bwyd Lefel 2 mewn Arlwyo
 • Diogelwch Bwyd Lefel 2 mewn Gweithgynhyrchu
 • Diogelwch Bwyd Lefel 2 mewn Adwerthu
 • Diogelwch Tân Lefel 2
 • Iechyd a Diogelwch Lefel 2
 • Trwyddedu Alcohol
 • Symud a Thrin Nwyon Meddygol

Tetli Y Cwrs
Rhif Ffon

Digwyddiadau sydd Ar Ddod

Diogelwch Bwyd Lefel 2 mewn Arlwyo - Awst 2019

 • Llanelli (Campws y Graig)
 • Caerfyrddin (Campws Pibwrlwyd)
 • Rhydaman
 • Aberteifi
 • Aberystwyth
 • Abertawe (Campws y Glannau SA1)

Lefel 2 mewn Trwyddedu Alcohol - Awst 2019

 • Llanelli (Campws y Graig)
 • Caerfyrddin (Campws Pibwrlwyd)
 • Rhydaman
 • Aberteifi
 • Aberystwyth
 • Abertawe (Campws y Glannau SA1)

Cwblhewch y ffurflen cysylltu â ni am fwy o wybodaeth.

Fel arall gellir cofrestru ar bob un o’r cyrsiau ar-lein uchod o fewn un diwrnod gwaith i’r cais.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..