Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Oriel Henry Thomas.

Mae gan Oriel Henry Thomas ar gampws Ffynnon Job raglen arddangosfeydd ddeinamig o gelf, crefft a dylunio cyfoes. Gwahoddir ymarferwyr cenedlaethol a rhyngwladol i arddangos, i fod yn siaradwyr gwadd ar y rhaglen darlithydd ymweliadol ac i gynnig dosbarthiadau meistr yn yr ysgol gelf. Mae’r oriel yn lleoliad pwysig ar gyfer digwyddiadau allweddol ac arddangosfeydd myfyrwyr ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael manylion am ddigwyddiadau ac amserau agor.

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/?hl=en


Arddangosfeydd

 •  

  2020
 • 22 Medi i 16eg Hydref
  Detholiad o waith Graddedigion Preswyl 2020 / 2021

 • 2 Tachwedd i 27 Tachwedd
  Arddangosfa o waith staff cerflunio

 • Noson 26 Tachwedd
  Gŵyl Tân a Goleuni (Perfformiad o arllwysiad haearn manylion eraill i’w cadarnhau)

 • 2 i 15 Rhagfyr
  Ffair Nadolig (i’w chadarnhau) 

 • 2021
 • 11 Ionawr i 5 Chwefror
  Arddangosfa Peter Spriggs o Baentiadau/Printiau

 • 10 Chwefror i 2 Mawrth
  Arddangosfa Meinir Mathias o Baentiadau/Printiau 

 • 8 - 12 Mawrth
  Arddangosfa Myfyrwyr y Cwrs Sylfaen

 • 17 - 24 Mawrth
  Prosiect Criw Celf Grwpiau Codi’r Bar a Phortffolio Groups 

 • 29 Mawrth - 15 Ebrill
  Arddangosfa Graddedigion

 • Mae pob un o’r uchod ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 9.30am i 4.30pm

 •  

  18 Mai i 4 Mehefin
  Sioe Radd

 • 14 - 18 Mehefin
  Sioeau Cyrsiau Addysg Bellach

 • Amserau agor i’w cadarnhau ar gyfer y sioeau gradd ac addysg bellach - ffoniwch yn agosach at y dyddiad am fanylion :- 01554 748 201

10 Chwefror i 2 Mawrth Arddangosfa Meinir Mathias o Baentiadau/Printiau

11 Ionawr i 5 Chwefror
Arddangosfa Peter Spriggs o Baentiadau/Printiau

17 - 24 Mawrth Prosiect Criw Celf Grwpiau Codi’r Bar a Phortffolio Groups

Oriel Henry Thomas
Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr
Campws Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HY
Rhif 01554 748 201