Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn; Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Dwyieithrwydd – y ffordd ymlaen / Bilingualism – the way ahead. Ydych chi am allu cyfathrebu mewn mwy nag un iaith? Ydych chi am wella eich cyfleoedd am waith? Ydych chi’n hoff o her? Bydd astudio Cymraeg yn rhoi cyfle i chi ymwneud â ffilmiau a llenyddiaeth Cymraeg; i ymgymryd ag ymchwil personol i bwnc o’ch dewis; i ddysgu sut i gyfathrebu gan ddefnyddio fformatau a seiniau amrywiol mewn ail iaith. Byddwch yn datblygu ystod eang o sgiliau gan gynnwys cyfathrebu, datrys problemau, hyblygrwydd, gwaith tîm a chreadigrwydd - a bydd y rhain i gyd yn eich gwneud yn gyflogadwy iawn ac yn fyfyriwr dymunol ar gyfer unrhyw gwrs addysg uwch. 

Rhaglen Nodweddion

  • Mae pwyslais mawr ar waith llafar, gyda myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau a pharau'n rheolaidd i drafod materion cyfoes
  • Mae defnydd o iaith a gramadeg yn agweddau allweddol ar y cwrs, gan helpu myfyrwyr i ddatblygu cywirdeb a rhwyddineb yn y Gymraeg.
  • Astudir amrywiol fathau o lenyddiaeth ac mae barddoniaeth, storiau byrion a dramâu yn sail ar gyfer trafodaethau ar lafar ac aseiniadau ysgrifenedig.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr llwyddiannus wedi mynd ymlaen i astudio amrywiaeth o raddau yn y Gymraeg yn y brifysgol, sydd wedi eu harwain yn eu tro i fod yn athrawon yr iaith Gymraeg, cyfieithwyr, cyhoeddwyr neu diwtoriaid. Mae eraill wedi symud ymlaen i astudio pynciau lle bydd eu sgiliau Cymraeg o ddefnydd yn y dyfodol e.e. y Cyfryngau, Newyddiaduriaeth, Llywodraeth Leol a’r Cyngor, Addysg a Nyrsio.

Yn 2018 derbyniodd myfyriwr ohebiaeth bersonol gan diwtor derbyniadau yn y brifysgol, yn ei ganmol ar ansawdd a safon ei ddatganiad personol, a ysgrifennwyd i gefnogi ei gais i astudio'r Gymraeg. Mae’r myfyriwr hwn wedi derbyn lle ym Mhrifysgol Caerdydd ac wedi dangos y fath allu yn y pwnc, mae wedi gallu ymuno â’r ffrwd iaith gyntaf o’r cychwyn.

 

Yn 2018, y gyfradd basio yn U2 oedd 100% A* - C, gyda 67% o fyfyrwyr yn ennill graddau A*-B.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG: 

Modiwl 1 - Llefaredd a Ffilm;

Modiwl 2 - Gwaith Cwrs;

Modiwl 3 - Gramadeg a Barddoniaeth

U2: 

Modiwl 1 - Llefaredd a Drama;

Modiwl 2 - Storiau Byrion a Defnyddio Iaith;

Modiwl 3 - Gramadeg a Barddoniaeth

Dull Asesu

UG

Uned 1 - Arholiad llafar - 15%; Uned 2 - Gwaith cwrs - 10%; ac Uned 3 - Arholiad ysgrifenedig - 15%

U2

Uned 4 - Arholiad llafar - 25%; Uned 5 - Arholiad ysgrifenedig - 15%; ac Uned 6 - Arholiad ysgrifenedig - 20%

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/t TGAU gradd A* - C.

B mewn TGAU Cymraeg a C neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg.

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r gyfadran.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY