Ffon: 01554 748179

Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau L1


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cynlluniwyd y diploma IMI Lefel 1 fel cwrs llawn amser gyda'r nod o symud ymlaen i lefel 2 neu i brentisiaeth lawn. Mae'r cwrs yn cynnig cymysgedd o ddysg theoretig ac ymarferol sy'n anelu at ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y diwydiant cerbydau modur.

Rhaglen Nodweddion

  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol 
  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol gan roi'r theori y tu ôl i'r tasgau ymarferol sy'n cael eu cwblhau 
  • Hyfforddiant hanfodol i symud ymlaen i lefel 2 a/neu brentisiaeth lefel 2

Dilyniant a Chyflogaeth

Gallai cwblhau'r Diploma IMI lefel 1 yn llwyddiannus arwain at lefel 2 llawn amser a/neu brentisiaeth lawn.

Cynnwys y Rhaglen

Gweithio'n Ddiogel ac yn Effeithiol; Sgiliau Sylfaen; Adeiladu a Chynnal a Chadw Cerbydau; Egwyddorion Gweithredu Teiars, Brêcs, Systemau Llywio a Hongiad; Technoleg Injanau; Egwyddorion Gweithredu a Chynnal a Chadw Systemau Trawsyrru; Egwyddorion Gweithredu a Chynnal a Chadw Systemau Trydanol ac Electronig.

Sgiliau Hanfodol Cymru Rhifedd a Llythrennedd.

Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu'n barhaus drwy gyfuniad o aseiniadau ysgrifenedig a dau arholiad ynghyd â phrofion seiliedig ar sgiliau ymarferol.

Gofynion Mynediad

Fel rheol myfyrwyr 16-19 oed ac mae dangos brwdfrydedd am y diwydiant cerbydau modur yn hanfodol. Caiff pob myfyriwr gyfweliad a byddant yn cael prawf mynediad neu TGAU Saesneg a Mathemateg graddau A-G.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY