Ffon: 01554 748179

Gofal Anifeiliaid Lefel 2


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid wedi'i hanelu at ddysgwyr sy'n dymuno symud ymlaen i yrfa yn y diwydiant gofal anifeiliaid.    Mae'r llwybr hwn, sy’n defnyddio cyfuniad o sgiliau ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol, yn darparu llwybr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant gofal anifeiliaid.

Bydd sgiliau ymarferol yn amrywio o drin a ffrwyno anifeiliaid i lanhau eu llety.  Ochr yn ochr â choleg, ymgymerir â phrofiad gwaith o fewn y cymhwyster hwn er mwyn i ddysgwyr ennill profiad o ddiwydiannau ar dir, sy'n amrywio o ffermydd i bractisiau milfeddygol.

Bydd dysgwyr sy'n cwblhau Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid yn gallu mynd ymhellach yn eu gyrfaoedd trwy ymgymryd â rolau megis twtwyr cwn, cynorthwy-ydd siop anifeiliaid anwes, yn cyflawni ystod o ddyletswyddau gan gynnwys glanhau a chynnal a chadw amrywiaeth o lety anifeiliaid.

Rhaglen Nodweddion

Yn ystod y cymhwyster Lefel 2, byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch cyflogwr ar gyfer profiad gwaith a gyda thiwtoriaid cwrs yn y coleg.  

Disgwylir i chi fynychu’r coleg ar 3-4 diwrnod yr wythnos am sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol.    Mae'r cwrs yn seiliedig ar waith theori a gwaith ymarferol gydag amrywiaeth o anifeiliaid o famaliaid bach i geffylau.

Mae’r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid yn cynnwys: -

 • Glanhau a chynnal llety anifeiliaid
 • Gwiriadau iechyd ar ystod o anifeiliaid
 • Deall ymddygiad anifeiliaid
 • Iechyd a Diogelwch yn ymwneud â gwahanol feysydd o fewn diwydiannau ar dir

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae dilyniant o'r cymhwyster hwn yn ofyniad mynediad ar gyfer cymhwyster Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid.    Gall llwybrau cyflogaeth eraill ddeillio o'ch lleoliad profiad gwaith neu Ddiwydiannau ar dir eraill.

Cynnwys y Rhaglen

Mae modiwlau ar y cymhwyster hwn yn cynnwys y canlynol: -

Gorfodol:

 • Cynnal iechyd a lles anifeiliaid
 • Bwydo a lletya anifeiliaid
 • Ymddygiad a thrin anifeiliaid
 • Gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid
 • Iechyd a Diogelwch ar gyfer y diwydiannau ar dir
 • Egwyddorion bioleg anifeiliaid
 • Cyndai a chathdai

Modiwlau Opsiynol:

Dewis o un o’r tri opsiwn canlynol: -

 • Gofalu am anifeiliaid egsotig 
 • Gofalu am geffylau
 • Cyflwyniad i ofalu am anifeiliaid fferm

Bydd y cymhwyster hwn yn datblygu eich sgiliau mewn meysydd y tu allan i ofal anifeiliaid.  Cewch gyfle i ymgymryd ag ystod o sgiliau megis:

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif
 • TGAU neu gymhwyster Agored mewn Saesneg a Mathemateg

Dull Asesu

Asesir unedau yn ymarferol yng nghanolfan gofal anifeiliaid y coleg, trwy ystod o arsylwadau a phrofion ar-lein i ategu agwedd theori’r cwrs.  Cynhelir yr asesiadau ymarferol ar ystod o anifeiliaid gan gynnwys mamaliaid bach a chwn, gyda'r opsiwn o dda byw, ceffylau neu anifeiliaid egsotig.

Gofynion Mynediad

 • Cymhwyster Lefel 1 neu 3 TGAU gyda gradd A-C mewn naill ai Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg
 • Rhaid i chi allu cyflawni 150 awr o leoliad gwaith
 • Bydd mynediad yn amodol ar gyfweliad ac ar sail aseiniad cyn y cyfweliad
 • Bydd yn rhaid i chi ymgymryd â phrawf diagnostig ar eich sgiliau llythrennedd a rhifedd  
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY