Ffon: 01554 748179

Peirianneg Amaethyddol Lefel 2


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant llawn amser, fel rheol ar bedwar diwrnod yr wythnos, i fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd mewn peirianneg amaethyddol sydd naill ai'n bwriadu ymuno â'r grefft neu'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys atgyweirio, gwasanaethu a chynnal a chadw ystod eang o beiriannau amaethyddol a thir.

Fel rhan o'r rhaglen, bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau sgiliau hanfodol a'r cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Bydd yna hefyd gyfleoedd i wneud TGAU Saesneg a Mathemateg, a fydd yn hanfodol er mwyn parhau i lefel tri.

Yn dilyn cyfweliad gellir cynnig Rhaglen Brentisiaeth i ymgeiswyr, yn dibynnu ar eu gallu ymarferol a'u cymwysterau presennol ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf. Byddai hyn ar sail ran-amser.

Rhaglen Nodweddion

  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol ar ystod eang o beiriannau amaethyddol.
  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol yn rhoi'r theori y tu ôl i'r tasgau ymarferol a gaiff eu gwneud.
  • Sesiynau ymarferol weldio a ffabrigo a hyfforddiant theori.
  • Ymweliadau â delwyr breiniol lleol, sioeau a gweithgynhyrchwyr.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gall myfyrwyr symud ymlaen i'r cymhwyster Technegwyr Amaethyddol Lefel 2 yn y ganolfan, neu hyfforddiant prentisiaeth llawn. Fel arall gall hyfforddiant addysg bellach ar lefel uwch fod yn briodol e.e. Diploma BTEC Lefel 3 90 credyd mewn Peirianneg Amaethyddol.

Cynnwys y Rhaglen

Peiriannau Amaethyddol; Technoleg Cerbydau Amaethyddol; Arferion Gweithdy; Technoleg Injan; Hydroleg Tractor; Systemau Trydanol; Iechyd a Diogelwch; Weldio a Ffabrigo (gall hyn newid).

Dull Asesu

Gwaith cwrs, arholiadau ar-lein, cardiau gorchwyl ysgrifenedig a phrofi sgiliau ymarferol.

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Lefel 1 neu 3 TGAU (yn cynnwys o leiaf un TGAU (A* - C) mewn Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Gelli Aur Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY