Ffon: 01554 748179

Celf a Dylunio L1


Corff Dyfarnu:

UAL

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

 

Cwrs rhagarweiniol yw hwn, lle mae gweithdai yn eich helpu i adeiladu eich hyder a dealltwriaeth o gelf a dylunio. Byddwch yn arbrofi gydag ystod o ddeunyddiau a ffyrdd o weithio i fynegi a datblygu eich syniadau. Mae gweithio mewn grwpiau yn rhoi cyfle i chi feithrin cyfeillgarwch ac ymgysylltu ag eraill er mwyn archwilio ystod o gyfryngau celf a dylunio newydd a chyffrous. Nod y cwrs yw eich galluogi i gynhyrchu corff o waith creadigol wrth ddatblygu eich sgiliau creadigol a phersonol ar hyd y ffordd.

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i Ddiploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu waith llawn amser. 

Mae yna ffi stiwdio o £50.00 ar gyfer y cwrs hwn.

Rhaglen Nodweddion

Elfen ganolog o’r cwrs yw datrys problemau wrth weithio trwy dasgau cyffrous, cymryd risgiau, arbrofi a datblygu syniadau newydd. Bydd prosiectau ysgogol ac ymestynnol yn eich herio i feddwl am sut a pham rydych chi’n gwneud gwaith celf. 

Bydd trafodaethau stiwdio a llyfrgell gyda’ch tiwtoriaid a’ch cyfoedion yn rhoi cyfle i chi edrych ar waith artistiaid a dylunwyr eraill, a fydd yn ei dro yn rhoi’r hyder i chi siarad am eich gwaith eich hun.

Dilyniant a Chyflogaeth

 

Cwrs rhagarweiniol yw hwn, lle mae gweithdai yn eich helpu i adeiladu eich hyder a dealltwriaeth o gelf a dylunio. Byddwch yn arbrofi gydag ystod o ddeunyddiau a ffyrdd o weithio i fynegi a datblygu eich syniadau. Mae gweithio mewn grwpiau yn rhoi cyfle i chi feithrin cyfeillgarwch ac ymgysylltu ag eraill er mwyn archwilio ystod o gyfryngau celf a dylunio newydd a chyffrous. Nod y cwrs yw eich galluogi i gynhyrchu corff o waith creadigol wrth ddatblygu eich sgiliau creadigol a phersonol ar hyd y ffordd.

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i Ddiploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu waith llawn amser. 

Mae yna ffi stiwdio o £50.00 ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y Rhaglen

Dull Asesu

Caiff yr holl unedau eu hasesu’n fewnol, gyda’r corff dyfarnu UAL yn cymedroli’n allanol brosiectau mawr terfynol pob un o’r myfyrwyr. Mae’r asesiad yn grynodol a chaiff ei raddio.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.    

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs Lefel 1 feddu ar:

Sgiliau llythrennedd, cyfathrebu a chreadigol addas.

Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad ffurfiol; fodd bynnag, byddem yn annog dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau neu brofiad blaenorol i gwblhau’r cwrs Dechreuad Newydd sy’n rhoi rhagarweiniad i’r coleg cyn y lefel 1 er mwyn datblygu sgiliau llythrennedd, cyfathrebu a chreadigol addas.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY