Ffon: 01554 748179

Tystysgrif Lefel 2 mewn Egwyddorion Garddwriaeth


Corff Dyfarnu:

RHS

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae opsiwn cwrs nos ar gael ar gampws y Graig yn Llanelli, yn ogystal â'r opsiynau yn ystod y dydd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Mae cyrsiau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) yn uchel eu parch gan y diwydiant ac yn boblogaidd gyda phobl sydd am ddilyn gyrfa mewn garddwriaeth a hefyd gyda garddwyr brwd sydd am ddysgu mwy.

Mae gan fyfyrwyr sydd ar y cyrsiau a gynhelir yn yr Ardd Fotaneg fynediad i'r tiroedd, y planhigion a'r cyfleusterau yn y gerddi i'w helpu i ddysgu. Bydd y rheiny sy'n mynychu'r cwrs nos yn ymweld â gerddi eraill yn ystod y cwrs.

 

 

 

Rhaglen Nodweddion

Mae darlithwyr profiadol o gefndiroedd amrywiol yn rhannu eu gwybodaeth a'u sgiliau i'ch helpu i'ch cael chi i'r lle rydych am fod.

Mae'r cymhwyster yn darparu gwybodaeth am yr egwyddorion gwyddonol sydd yn tanategu arferion garddwriaethol. Mae'r cymhwyster yn cynnwys pedair uned orfodol sydd yn cwmpasu'r pynciau canlynol:

  • Dosbarthiad, ffurfiant a swyddogaeth planhigion
  • Maetheg planhigion a phriodweddau a rheolaeth priddoedd a chyfryngau tyfu
  • Cynnal iechyd planhigion trwy ddeall cylchoedd bywyd plâu, clefydau a chwyn
  • Egwyddorion ac arferion lluosogi planhigion mewn garddwriaeth

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cwrs hwn symud ymlaen i:

  • Dystysgrif Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion Plannu, Sefydlu a Chynnal Gerddi, sydd yn arbennig o boblogaidd gyda'r rheiny sydd am astudio cynllunio gerddi
  • Tystysgrif Lefel 2 RHS mewn Garddwriaeth Ymarferol

Ar ôl cwblhau pob un o'r tri, bydd y myfyrwyr yn ennill Diploma Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion ac Arferion Garddwriaeth. Hefyd mae yna opsiynau a gellir symud ymlaen i Lefel 3 yn yr un lleoliad. Wedi hynny, mae opsiynau pellach mewn Garddwriaeth ar gael mewn sefydliadau eraill.

Cynnwys y Rhaglen

Unedau gorfodol:

Deall nodweddion gardd, dewis planhigion a chynllunio (5 credyd)     Deall y broses o ddewis, sefydlu a chynnal planhigion gardd a lawntiau (3 credyd)                                 Deall y broses o gynhyrchu llysiau a ffrwythau awyr agored (3 credyd)                                                             Deall amgylcheddau gwarchodedig a'u defnydd wrth dyfu planhigion (3 credyd)

Dull Asesu

Asesir pob uned trwy arholiad ysgrifenedig ar wahân, a gaiff ei osod a'i farcio gan yr RHS. Cynigir arholiadau ddwywaith y flwyddyn ym misoedd Chwefror a Mehefin.

Bydd dysgwyr sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus yr holl unedau gorfodol ar gyfer y ddau gymhwyster Lefel 2 seiliedig ar theori yn ennill Tystysgrif Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion Garddwriaeth.

Bydd dysgwyr sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus yr holl unedau gorfodol ar gyfer y ddau gymhwyster Lefel 2 seiliedig ar theori a'r Dystysgrif Ymarferol Lefel 2 yn ennill Diploma Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion ac Arferion Garddwriaeth.

Gofynion Mynediad

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael rhywfaint o brofiad gwaith yn y diwydiant neu fod yn arddwyr profiadol.

Nid oes yna gymwysterau mynediad academaidd ar gyfer y cwrs hwn.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY