Ffon: 01554 748179

Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach - Diploma (Cyn Mynediad)


Corff Dyfarnu:

AGORED

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 Dymor

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach wedi'i anelu'n benodol at ddatblygu sgiliau a hyder mewn unigolion sydd yn bwriadu gwneud cais am gwrs Mynediad i Addysg Uwch yn y flwyddyn academaidd ganlynol.

Mae'r cwrs yn cynnwys unedau mewn sgiliau astudio, cyfathrebu, llythrennedd digidol a rhifedd i enwi ychydig. Bydd pob uned o gymorth i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau a fydd yn offer hanfodol i'w cynorthwyo i gwblhau cwrs Mynediad i Addysg Uwch.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'r cwrs wedi'i greu i ddatblygu ac adeiladu gwybodaeth a sgiliau yn y meysydd pwnc a fydd yn cael eu dysgu ar gwrs Mynediad i Addysg Uwch
  • Caiff y cwrs ei ddysgu mewn amgylchedd cynnes a chyfeillgar gyda staff cefnogol a chymwys er mwyn adeiladu hyder yn ogystal â gwybodaeth
  • Anelir y cwrs at unigolion a allai fod wedi bod allan o addysg ers nifer o flynyddoedd ac/neu sydd heb lawer o gymwysterau, ond sy'n dymuno mynd ymlaen i addysg uwch yn y dyfodol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach yn galluogi unigolion i symud ymlaen i'r cwrs Mynediad i Nyrsio a Phroffesiynau Iechyd (llawn amser a rhan-amser) neu'r cwrs Mynediad i'r Dyniaethau.

Cynnwys y Rhaglen

  • Sgiliau Astudio
  • Cyfathrebu
  • Rhifedd
  • Sgiliau ysgrifennu academaidd
  • Sgiliau cyflwyno
  • Paratoi at Brifysgol
  • Llythrennedd Digidol

Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu trwy sawl fformat, megis traethodau, trafodaethau, cyflwyniadau, adroddiadau ac aseiniadau. Nid oes yna arholiadau ffurfiol ar y cwrs hwn.

Gofynion Mynediad

Er nad oes gofynion mynediad ffurfiol, rhaid i'r holl ymgeiswyr ddangos bod eu sgiliau Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg Iaith ar hyn o bryd ar Lefel 2 (e.e. TGAU Gradd E ac uwch neu gyfwerth). Rhaid i bob ymgeisydd gael cyfweliad ffurfiol.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY