Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Lefel 3 Gofal Anifeiliaid


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd cwblhau Prentisiaeth yn cymryd rhwng 12 a 24 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Nod y Brentisiaeth Lefel 3 yw annog myfyrwyr newydd i gamu i’r diwydiant ar hyd llwybr Seiliedig ar Waith.   Mae iechyd a lles anifeiliaid yn flaenoriaeth i’r diwydiant cyfan ac mae’r Prentisiaethau Gofal Anifeiliaid yn darparu mynediad a llwybr dilyniant ymarferol sy’n annog Prentisiaid i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn meysydd sydd o ddiddordeb iddynt hwy.   Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Dylai dysgwyr gyflawni'r fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser benodol.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)

Dilyniant a Chyflogaeth

Yn dilyn cwblhau’r Brentisiaeth mae yna nifer o gyfleoedd ar gael, gan gynnwys Addysg Uwch neu fynd i weithio a chymryd rôl uwch reoli.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Diploma Lefel 3 mewn Gofal a Lles Anifeiliaid Seiliedig ar Waith
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2
  • Cymhwyso Rhif Lefel 2
  • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Ar hyn o bryd, caiff Prentisiaid sydd wedi cwblhau’r canlynol eu derbyn ar y Brentisiaeth: -

  • Diploma Cenedlaethol Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid
  • Diploma Cenedlaethol Lefel 3 mewn Gofal Anifeiliaid

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY