Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Astudiaethau'r Cyfryngau


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Everything means something. We just need to find out how to read it’ – Phillip Pullman

Yn oes ddigidol heddiw, mae Astudiaethau'r Cyfryngau yn hynod o ddefnyddiol wrth fynd i'r afael â, dadansoddi a deall effeithiau'r cyfryngau torfol modern.   Yn bennaf mae'n denu myfyrwyr sydd am: 

 • Ddehongli Byd y Cyfryngau o’u Cwmpas
 • Creu Cynyrchiadau Cyfryngau eu Hunain
 • Gwella eu Dealltwriaeth o Gynhyrchion y Cyfryngau
 • Adeiladu eu Gyrfaoedd mewn Diwydiannau sy’n Gysylltiedig â'r Cyfryngau

Rydym yn cynnig cyfle i bob myfyriwr y cyfryngau gymryd rhan mewn Teithiau allanol, Sgyrsiau a Chyfleoedd, megis Clwb Ffilm arobryn y coleg.   Mae'r rhain yn ychwanegu'n helaeth at brofiad y dysgwyr a’u gallu i gymhwyso'u profiadau i'w dysgu: gan wella dealltwriaeth a chynyddu potensial.

Rhaglen Nodweddion

 • Daw myfyrwyr ar draws ystod o Destunau Cyfryngau, ar ffurf print a chlyweled
 • Staff addysgu sydd â lefel uchel o arbenigedd mewn Cyfryngau/Ffilm
 • Ystod o asesiadau ar ffurf arholiadau a gwaith cwrs
 • Darparu sail gadarn ar gyfer symud ymlaen i Addysg Uwch
 • Cynyddu dealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas
 • Rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol
 • Mae'n cynnig profiad dysgu creadigol a dynamig

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae llwybrau gyrfaol sy'n agored i fyfyrwyr y Cyfryngau yn cynnwys dilyniant i gyrsiau’r Cyfryngau yn y Brifysgol mewn Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Sgriptiau, Cynhyrchu, Cyfarwyddo, Astudiaethau Cyfryngau Uwch, Hysbysebu a llawer, llawer mwy.     Yn ogystal, mae Astudiaethau’r Cyfryngau yn ychwanegiad gwych i'r rheiny sy'n dilyn llwybrau sy'n gysylltiedig â Saesneg, Hanes, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith a Seicoleg.

100% A* - E; 80% A* - C (2018)

Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG

Uned 1: Ymchwilio i’r Cyfryngau

Uned 2: Creu Cynhyrchiad y Cyfryngau

 

Lefel U2

Uned 3: Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang

Uned 4: Creu Cynhyrchiad ar gyfer Gwahanol Gyfryngau 

Dull Asesu

Lefel UG:

Uned 1 - arholiad ysgrifenedig (24% y Safon Uwch derfynol)

Uned 2 - Gwaith cwrs (16% y Safon Uwch derfynol)

 

Lefel U2:

Uned 3: asesiad rheoledig ym Mehefin (36% y Safon Uwch derfynol)

Uned 4: Prosiect Cynhyrchiad ar gyfer y Gwahanol Gyfryngau (24% y Safon Uwch derfynol)

Gofynion Mynediad

Fel rheol byddai angen i fyfyrwyr rhwng 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

TGAU Saesneg gradd B neu uwch (a/neu Astudiaethau’r Cyfryngau gradd B)  Nid yw’n hanfodol cael TGAU yn y Cyfryngau, fodd bynnag dylech allu dangos sgiliau ysgrifennu estynedig da iawn yn eich pynciau TGAU eraill. 

Hefyd, dylai bod gan fyfyrwyr ddiddordeb mewn teledu, newyddiaduraeth, cyfryngau a ffilmiau. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY