Ffon: 01554 748179

Peirianneg Amaethyddol Lefel 3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn neu 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs yn darparu rhaglen astudio y gellir ei chyflawni mewn blwyddyn, felly gall dysgwyr fancio eu cyflawniad ac wedyn adeiladu arno.

Mae'n annog dilyniant ar gyfer y dysgwyr hynny sy'n dymuno ymgymryd â chwrs astudio blwyddyn o hyd oherwydd amgylchiadau unigol.

Fodd bynnag, mae'r 90 credyd a gyflawnwyd yn cyfri tuag at y 180 credyd sydd eu hangen i gwblhau'r Diploma Estynedig mewn Technoleg ar Dir ar lefel 3 os yw'r myfyriwr yn dymuno symud ymlaen.

Mae'r cwrs yn darparu'r hyfforddiant a'r datblygiad sydd eu hangen ar fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd mewn peirianneg amaethyddol ac sy'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch, naill ai ar lefel AU neu radd. Mae'n ymdrin â sylfaen eang o beirianneg amaethyddol ac, er ei fod yn gwrs ymarferol, mae'n canolbwyntio ar y theori y tu ôl i'r technolegau peirianneg sy'n gysylltiedig â'r diwydiant amaethyddol yn enwedig gyda golwg ar ofynion dylunio, gweithgynhyrchu a gwasanaethu tractorau amaethyddol a pheiriannau tir.

Blwyddyn 1 - 90 credyd

Blwyddyn 2 - 120 neu 180 credyd

Rhaglen Nodweddion

  • Mae dilyniant o fewn addysg yn cynnwys y Diploma Estynedig mewn Technoleg ar Dir lefel 3.
  • Paratoad ar gyfer gwaith yn y sector galwedigaethol priodol.
  • Hyfforddiant ymarferol a theori mewn peiriannau a chyfarpar Amaethyddol a Thir.
  • Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r diploma estynedig yn llwyddiannus yn cymhwyso dysgwyr  i gael mynediad i AU a chyrsiau gradd mewn pynciau cysylltiedig.

Cynnwys y Rhaglen

Technoleg Amaethyddol a Cherbyd; Technoleg Injan; Technoleg Diesel; Dylunio Peirianegol; Mathemateg a Gwyddoniaeth Beirianegol; Iechyd a Diogelwch; Profiad yn gysylltiedig â gwaith; Systemau Hydrolig; Diagnosteg; Systemau Siasi; Trawsyriannau; Prosiect Peirianneg; Trydan a systemau rheoli electronig; Gwasanaethu peiriannau a chyfarpar.

Dull Asesu

Asesir ar sail aseiniadau gwaith cwrs a phrofion diwedd modiwl, ac asesiadau ymarferol yn y gweithdy.

Gofynion Mynediad

Pump TGAU gradd A* - C (yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) neu gymhwyster Lefel 2 mewn pwnc perthnasol ynghyd ag un TGAU (A* - C) mewn naill ai Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Gelli Aur Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY