Ffon: 01554 748179

Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol


Corff Dyfarnu:

RHS

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn, un diwrnod yr wythnos

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Anelir cymwysterau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn bennaf at ymgeiswyr galwedigaethol sy'n bwriadu ennill y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer dilyn gyrfa mewn garddwriaeth. Yn ogystal, mae'r Dystysgrif Lefel 2 RHS hon yn ddelfrydol ar gyfer amaturiaid ymroddedig sy'n dymuno bod eu gwybodaeth a'u sgiliau garddwriaethol yn cael eu hasesu'n ffurfiol. Lleolir y cwrs yng Ngerddi Aberglasney.

Mae'r cymhwyster ymarferol hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau hanfodol sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer gwaith ac sydd hefyd yn darparu'r sylfaen ar gyfer cymwysterau Lefel 3.

Rhaglen Nodweddion

 • Lleolir y cwrs yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sydd â chyfleusterau ymarferol ardderchog ac sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ochr yn ochr â garddwyr a botanegwyr profiadol
 • Mae gan fyfyrwyr fynediad i'r Llyfrgell ar gampws y Gelli Aur, sydd â stoc fawr o ddeunyddiau dysgu garddwriaethol
 • Caiff myfyrwyr ddefnyddio'r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim ar gyfer gwaith ymchwil yn Llyfrgelloedd y Coleg.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion Twf, Lluosogi a Datblygu Planhigion neu Dystysgrif Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion Cynllunio, Sefydlu a Chynnal Gerddi.

Mae symud ymlaen i gymwysterau Lefel 3 RHS hefyd yn opsiwn.

Cynnwys y Rhaglen

Unedau gorfodol:

 • Profi pridd (1 credyd)                                                       
 • Hau hadau a thechnegau lluosogi llystyfol (2 gredyd)
 • Sgiliau ymarferol mewn paratoi'r ddaear ar gyfer hau a phlannu (2 gredyd)
 • Sgiliau ymarferol mewn sefydlu hadau a phlanhigion mewn pridd (2 gredyd)
 • Gofalu am blanhigion a'u tocio (3 credyd)                               
 • Adnabod ystod o blanhigion gardd cyffredin, chwyn, plâu, clefydau, anhwylderau ac organebau llesol (3 credyd)

Unedau opsiynol:

 • Arferion gardd cynaliadwy (2 gredyd)
 • Gweithredu peiriannau gardd pweredig yn ddiogel (2 gredyd)

Dull Asesu

Asesir ar sail ystod o weithgareddau ymarferol a gaiff eu hamserlennu a'u hasesu o fewn y ganolfan gymeradwy.

Bydd dysgwyr sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus y Dystysgrif Ymarferol Lefel 2 a'r holl unedau gorfodol ar gyfer y ddau gymhwyster Lefel 2 seiliedig ar theori yn ennill Diploma Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion ac Arferion Garddwriaeth.

 

Gofynion Mynediad

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael rhywfaint o brofiad gwaith yn y diwydiant neu fod yn arddwyr profiadol.

Nid oes yna gymwysterau mynediad academaidd ar gyfer y cwrs hwn.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY