Ffon: 01554 748179

Tystysgrif Lefel 3 RHS mewn Garddwriaeth Ymarferol


Corff Dyfarnu:

RHS

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Garddwriaeth Ymarferol yn darparu llwybr i gyflogaeth mewn garddwriaeth broffesiynol, trwy asesu ystod o sgiliau garddwriaethol hanfodol, ac mae'n cefnogi datblygiad gyrfaol ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gweithio yn y proffesiwn.  Mae hefyd yn darparu sylfaen ar gyfer hyfforddiant pellach yn y maes garddwriaethol.  

Rhaglen Nodweddion

Mae Coleg Sir Gâr yn cyflwyno'r cwrs hwn yng Ngerddi Aberglasney.

Caiff ei gyflwyno gan dîm o staff tra chymwys, brwdfrydig a gofalgar.

 

 

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae hwn yn gwrs galwedigaethol tra chydnabyddedig a fydd yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer gwaith neu academia

Cynnwys y Rhaglen

4 uned orfodol:

Profi pridd a phennu addasiadau ar gyfer garddwriaeth

Casglu, paratoi a lluosogi hadau

Sefydlu a chynnal ystod o fathau a ffurfiau o blanhigion

Nodi amrywiaeth o blanhigion, chwyn, plâu, clefydau ac anhwylderau gardd cyffredin

 

Unedau opsiynol ychwanegol:

Cynllunio, casglu, paratoi a sefydlu deunydd lluosogi

Rheoli mannau gwyrdd, ardaloedd wedi'u tirweddu a gerddi addurnol 

Dull Asesu

Asesir pob uned ar sail ystod o weithgareddau ymarferol a amserlennir gan y ganolfan

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond argymhellir cwblhau y cwrs RHS Lefel 2 Ymarferol.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY