Ffon: 01554 748179

Tystysgrif Lefel 3 RHS mewn Twf, Iechyd a Lluosogi Cymhwysol Planhigion


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs seiliedig ar theori.  Bydd yn cael ei redeg dros flwyddyn gydag arholiad diwedd y flwyddyn fel y dull asesu.

Gellir ei gyflwyno yn ystod y dydd neu gyda'r nos yn dibynnu ar yr angen.

Rhaglen Nodweddion

Mae Coleg Sir Gar yn cyflwyno'r cwrs hwn yng Nghardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ger Llanarthne yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gan staff y tîm brofiad academaidd a galwediaethol ardderchog.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant a'r corff dyfarnu yw'r RHS

Cynnwys y Rhaglen

Tacsonomi, ffurfiant a swyddogaeth planhigion (5 credyd)

Amgylchedd y gwreiddyn, maethiad planhigion a systemau tyfu (5 credyd)

Rheoli iechyd planhigion (3 credyd)

Deall lluosogi planhigion cymhwysol (2 gredyd)

 

Dull Asesu

Bydd yr holl ganlyniadau yn cael eu hasesu gydag arholiad ysgrifenedig

Gofynion Mynediad

Er nad oes gofynion mynediad ffurfiol, cynghorir chi i gwblhau'r cwrs Theori Lefel 2 yn gyntaf.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY