Ffon: 01554 748179

Astudiaethau Anifeiliaid Lefel 1


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cynigir y cymhwyster hwn fel cwrs Lefel 1 llawn amser ac mae'n gweithredu fel cyflwyniad i'r Diwydiannau Gofal Anifeiliaid.  Asesir y cwrs trwy sesiynau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a dau arholiad a osodir yn allanol.

Rhaglen Nodweddion

 • Profiad ymarferol gydag ystod eang o anifeiliaid, gan gynnwys cwn, moch cwta, ymlusgiaid, amffibiaid, adar, gwartheg a cheffylau
 • Mae ymweliadau ac ymchwiliadau ymarferol yn ehangu’r profiad dysgu
 • Ystod o asesiadau gwahanol (sesiynau ymarferol, profion aml-ddewis, aseiniadau ysgrifenedig)
 • Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys sgiliau sylfaenol mewn llythrenedd a rhifedd a’r cyfle i ailsefyll TGAU Mathemateg a Saesneg
 • Gall profiad gwaith (60 awr) wella rhagolygon cyflogaeth
 • Mae Iechyd a Diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu'n ymarferol ac mewn prawf amlddewis byr ar-lein.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol i unrhyw un sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau Gofal Anifeiliaid. Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gyflogaeth neu i’r Diploma Lefel 2 Gofal Anifeiliaid. Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys cynorthwywyr gofal anifeiliaid mewn siopau anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai preswyl ac achub.

Cynnwys y Rhaglen

 • 201 - Arferion gwaith diogel ac effeithiol mewn diwydiannau ar dir
 • 202 - Paratoi i weithio yn y diwydiannau ar dir
 • 216 - Cynorthwyo gyda chynnal iechyd a lles anifeiliaid
 • 218 - Cynorthwyo gyda symud, trafod a lletya anifeiliaid
 • 224 - Anifeiliaid yn y gwyllt a’u prif nodweddion
 • 225 - Defnydd a dofi anifeiliaid
 • 226 - Cynorthwyo gyda bwydo a dyfrhau anifeiliaid

Dull Asesu

Asesir ar ffurf asesiadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a dau brawf amlddewis ar-lein.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY