Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth - Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau’r fframwaith Prentisiaeth, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dysgu yn y gwaith ar Lefel 2 neu 3 yw Prentisiaeth lle mae’r dysgwr yn ‘ennill wrth ddysgu’. Mae’r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr sydd ag elfen o gyfrifoldeb o fewn rôl eu swydd.

Bydd y Prentis yn mynychu’r Coleg trwy gael ei ryddhau am y dydd a dylai gyflawni’r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 neu 3 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati’n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu’n agos â’r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3.

Noder; bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio ar lefel oruchwyliol ar gyfer lefel 3 er mwyn cynhyrchu'r dystiolaeth briodol.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Lefel 2 neu 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Sgiliau Hanfodol Cymru
  • Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod yn gweithio o fewn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a rhaid iddynt gael eu cyfeirio gan eu cyflogwr er mwyn ymgymryd â'r Brentisiaeth hon.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Ammanford Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY