Ffon: 01554 748179

Nyrsio Milfeddygol


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Rhwng 24 a 48 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol Seiliedig ar Waith wedi ei gynllunio ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes yn gweithio mewn gweithle sy'n bractis hyfforddi cymeradwy.  Rhaid i bob practis gael eu cymeradwyo gan y coleg a rhaid i Brentisiaid fod yn gweithio gyda Nyrs Filfeddygol Gofrestredig neu Filfeddyg (Hyfforddwr Clinigol) trwy gydol y rhaglen.

Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Dylai dysgwyr gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi a thiwtoriaid a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
  • Caiff modiwlau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau a Log Nyrsio ymarferol.
  • Rhaid i brentisiaid sefyll Arholiad Clinigol Ymarferol ar ddiwedd eu cwrs i fod yn gymwys i ymuno â'r gofrestr o Nyrsys Milfeddygol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau'r Brentisiaeth yn llwyddiannus mae myfyrwyr yn gymwys i ymuno â'r gofrestr o Nyrsys Milfeddygol.  Mae cyfleoedd i symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch megis HNC/D, Gradd Sylfaen neu Radd (BSc).

Dilyniant o fewn swydd - Diploma Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS) mewn Nyrsio Milfeddygol Uwch.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

  • Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol (Llwybr Anifeiliaid Bach)

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arholiadau ac arholiadau Clinigol Ymarferol.

Gofynion Mynediad

  • 5 TGAU gradd C neu uwch a RHAID iddynt gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth
  • Gwaith llawn amser â thâl mewn Practis Hyfforddi Milfeddygol
  • Gweithio gyda Nyrs Filfeddygol Gofrestredig neu Filfeddyg i gynorthwyo gyda chwblhau'r Log Cynnydd Nyrsio.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY