Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Sylfaen Gofal Anifeiliaid Lefel 2


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Nod y Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 yw annog myfyrwyr newydd i gamu i’r diwydiant ar hyd llwybr seiliedig ar waith.   Mae iechyd a lles anifeiliaid yn flaenoriaeth i’r diwydiant cyfan ac mae’r Prentisiaethau Gofal Anifeiliaid yn darparu mynediad a llwybr dilyniant ymarferol sy’n annog Prentisiaid i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn meysydd sydd o ddiddordeb iddynt hwy.   Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Dylai dysgwyr gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 o fewn y raddfa amser benodol.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)

Dilyniant a Chyflogaeth

Yn dilyn cwblhau’r Brentisiaeth mae yna nifer o gyfleoedd ar gael gan gynnwys, Addysg Bellach neu fynd i weithio.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

  • Diploma Lefel 2 mewn Gofal a Lles Anifeiliaid Seiliedig ar Waith
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 1
  • Cymhwyso Rhif Lefel 1
  • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Ar hyn o bryd, caiff Prentisiaid sydd wedi cwblhau’r Diploma Cenedlaethol Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid eu derbyn ar y Brentisiaeth.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY