Ffon: 01554 748179

Iechyd a Gofal Cymdeithasol L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Hyd at 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Diploma Atodol neu'r Diploma BTEC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gymwysterau ymarferol sy'n caniatáu i ddysgwyr astudio unedau sy'n ymwneud â'r proffesiwn iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhaid i fyfyrwyr y Diploma Atodol gyflawni o leiaf 50 awr o leoliad gwaith dros y rhaglen blwyddyn o hyd hon.

Rhaid i ddysgwyr y Diploma gyflawni o leiaf 100 awr o leoliad gwaith dros raglen dwy flynedd o hyd. Bydd myfyrwyr y Diploma yn cael cyfle i astudio Bagloriaeth Cymru ochr yn ochr â'u prif gymhwyster.

Rhaglen Nodweddion

  • Caiff o leiaf 100 awr o brofiad gwaith perthnasol ei gyflawni ar gyfer y Diploma a 50 awr o waith ar gyfer y Diploma Atodol
  • Cymhwyster Cymorth Cyntaf
  • Cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol ac a gyflwynir gan staff â phrofiad galwedigaethol

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r rhaglenni Diploma Atodol a Diploma BTEC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gymwysterau a gaiff eu derbyn yn eang yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd dysgwyr sydd am gamu i fyd gwaith yn gweld bod y rhaglenni hyn yn gosod sylfaen ardderchog ar gyfer y maes gwaith hwn.

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus bob agwedd ar y diploma atodol (60 credyd) neu'r diploma (90 credyd) gall dysgwyr wedyn wneud cais i ddychwelyd am flwyddyn ychwanegol o astudio pellach ar gyfer 120 credyd neu ddiploma estynedig 180 credyd.

Daw pob cwrs lefel 3 â phwyntiau UCAS Prifysgol, a gall dysgwyr wneud cais i symud ymlaen i amrywiaeth o raglenni gradd yn ymwneud â Gofal.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r Unedau yn cynnwys: Cyfathrebu Effeithiol, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau, Iechyd a Diogelwch, Datblygiad Trwy Gamau Bywyd, Anatomeg a Ffisioleg a Datblygiad Personol a Phroffesiynol.

Dull Asesu

Caiff y rhaglen ei hasesu'n barhaus drwy gwblhau aseiniadau uned sy'n galluogi'r dysgwyr i ennill gradd pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Dyfernir gradd gronnus derfynol ar ddiwedd y rhaglen. Mae'r dulliau asesu'n cynnwys cyflwyniadau, traethodau a sesiynau ymarferol. Nid oes yna arholiadau ffurfiol ar hyn o bryd.

Gofynion Mynediad

Fel rheol bydd angen i ddysgwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU graddau A* - C neu radd Rhagoriaeth o raglen Lefel 2. Mae hefyd angen dealltwriaeth o'r sgiliau a'r rhinweddau angenrheidiol er mwyn gweithio mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae angen TGAU Mathemateg neu Saesneg gradd C er mwyn cael mynediad uniongyrchol i'r diploma 90 credyd.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY