Ffon: 01554 748179

Cyflwyniad i Goleg LPE


Corff Dyfarnu:

Agored

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs hwn yn addas i fyfyrwyr ag ystod o anghenion ychwanegol ac mae'n eu paratoi ar gyfer symud ymlaen i gyrsiau eraill. Mae'r cwrs yn briodol i ddisgyblion sydd wedi mynychu ysgolion arbennig neu ysgolion prif ffrwd â lefel uchel o gymorth. Gall y myfyrwyr gael cyfle i gymryd rhan mewn ymweliadau addysgol, teithiau tramor a gweithgareddau hamdden gyda'r nod o ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a'u hyder. Caiff y cwrs ei gyflwyno rhwng campysau Rhydaman a'r Graig.

Rhaglen Nodweddion

  • Arbennig o addas i fyfyrwyr ag anawsterau ac anableddau dysgu mwy cymhleth
  • Addysgir myfyrwyr mewn grwpiau bach gyda chymorth yn yr ystafell ddosbarth
  • Caiff y cwrs ei gyflwyno rhwng campysau Rhydaman a'r Graig

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall rhai myfyrwyr symud ymlaen i Dystysgrif Lefel Mynediad Edexcel mewn Cynnydd Personol.

Cynnwys y Rhaglen

Gwella Sgiliau Hanfodol, Gwella Sgiliau ar gyfer Byw'n Annibynnol, Sgiliau Creadigol, Cerdd a Symud, Chwaraeon a Hamdden, Defnyddio Technoleg Gwybodaeth

Dull Asesu

Asesu parhaus. Caiff camau cynnydd bach eu cydnabod.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad. Bydd gan fyfyrwyr sy'n cofrestru ar y rhaglen hon anawsterau dysgu sylweddol fwy na thebyg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY